Förskoleupproret består av såväl förskollärare som barnskötare som kräver bättre arbetsvillkor i förskolan. Förra året började många bära tröjor med texten ”Förskoleupproret” och #pressatläge. Flera arbetsgivare förbjöd då sina anställda att bära tröjorna på arbetstid, eftersom de menade att det rörde sig om politisk opinionsbildning och att det kan skapa otrygghet hos föräldrarna. En av de arbetsgivarna är Göteborgs stad. De som ändå bar tröjorna eller pins med texten ”STOPP färre barn NU!” fick veta att det kunde vara grund för avstängning utan lön.

Nu stämmer Lärarförbundet, förskollärarnas fackförbund, Göteborgs stad till Arbetsdomstolen för att ha förbjudit deras medlemmar att bära tröjorna. Lärarförbundets ordförande och ordförande i Göteborg skriver i en debattartikel i Expressen att arbetsgivaren med detta har inskränkt sina anställdas rätt att uttrycka sin uppfattning och skapat en repressiv tystnadskultur.

Dessutom menar Lärarförbundet att beslutet har fattats helt utan dialog med de fackliga organisationerna, och att det därmed också strider mot samverkansavtal och Medbestämmandelagen, MBL.

Om Lärarförbundet får rätt i Arbetsdomstolen skulle det sannolikt innebära att även Kommunals medlemmar på förskolor runt om i landet som vill bära Förskoleupprorets tröjor på arbetstid får göra det.