Kommunal måste bli bättre på demokrati. Få kan slå våra förtroendevalda när det kommer till fackliga förhandlingar. Vår storlek gör att våra förtroendevald ofta gör saker som bara ombudsmän gör i andra fackförbund. Det är vår styrka, den ska vi använda och fortsätta utveckla.

Men som fackförbund har vi en rätt brant uppförsbacke innan vi på samma sätt kan skryta med att vår medlemsdemokrati är lika utvecklad. Jag menar inte att vi inte är demokratiska i våra beslut, det är vi. Men vi skulle med vår storlek som verktyg kunna organisera och mobilisera våra medlemmar så mycket effektivare. Problemet är bara att en förutsättning för att det är att vi måste decentralisera makten i Kommunal.

Nästa vecka är det kongress. Då ska representanter för hela Kommunal samlas i Älvsjö söder om Stockholm för att under fyra dagar debattera, rösta och besluta om riktningen för de kommande åren.

Vi måste ge medlemmarna reell makt över organisationen.

Motionstiden är sedan länge förbi och kongressombuden har alla ett digert jobb att sätta sig in i och ta ställning till hundratals förslag. Vissa av förslagen skulle kunna betyda betydligt fler möjligheter för medlemmar att påverka i Kommunal. Eller tvärtom.

Bland de första beslut som kongressen ska fatta återfinns nya stadgar. I dem föreslår förbundsstyrelsen längre kongressperioder och att antalet ledamöter på förbundsmötena minskas från cirka 200 till 50. Det skulle betyda att vi endast har kongress vart fjärde år och att det däremellan endast är 50 ombud som tar beslut om exempelvis verksamhetsberättelse och budget. Längre kongressperioder innebär att ett fåtal individer på toppen av vår organisation får mer att säga till om. Färre ombud på förbundsmöten innebär att representationen kommer vara sämre.

De förslagen står i motsats till kongressmotioner om att utöka motionsrätten på förbundsmötena så att fler demokratiska möjligheter att påverka skapas i Kommunal.

Utmaningarna för vårt förbund består främst av problem när det kommer till organisering. Vi behöver bli fler. Vi behöver vara fler förtroendevalda. Att förbundsstyrelsen vill lösa de två ödesfrågorna med minskad demokrati är för mig obegripligt.

Hur starka vi står kollektivt är beroende av hur delaktiga våra medlemmar är. För att det ska hända måste vi ge medlemmarna reell makt över organisationen. Min förhoppning inför kongressen är att vi väljer den mer demokratiska vägen.