Av medlemsavgiften går 39 procent till avdelningarna och 61 procent till förbundet. I höjningen på två procent ingår inte avgiften för försäkringarna. Den beräknas vara oförändrad och kosta 92 kronor per medlem och månad. Avgiften till LO är 16,95 kronor per medlem och månad.

Den budgetprognos för 2020 som ska antas av kongressen bygger på en medlemsökning på 10 000 medlemmar. Detta trots att de mål som tidigare satts upp inte nåtts. Men Kommunal spår att trenden vänt.

Kommunals fackliga verksamhet har gått minus i flera år. För 2019 beräknas det till minus 86 miljoner och för 2020 till minus 65 miljoner. Strategin är nu ökad kostnadskontroll. Men Kommunals totala resultat räddas av den avkastning som aktier, andra värdepapper och placeringar ger. Vid årsskiftet hade Kommunal egna tillgångar på drygt 4 miljarder kronor.

Måste man höja medlemsavgiften när det finns så stort kapital?

– Vi kan inte tära på kapitalet, det är inte långsiktigt hållbart. Men vi kan se till att vi har en verksamhet som är i balans till så låg kostnad som möjligt för medlemmarna, säger Robert Eriksson, ekonomichef, Kommunal.

I den budgetprognos som läggs fram till Kommunals kongress i slutet av maj föreslås höjda medlemsavgifter för 2020. Slutligen fastställs avgiften av förbundsstyrelsen.

Samtidigt ska kongressen ta ställning till en utredning om framtida avgifter, vilket kan innebära förändringar de kommande åren. Framför allt föreslås den lägsta avgiftsnivån öka. I dag går Kommunal back på medlemmarna i den lägsta kategorin.

Förslag till nya medlemsavgifter

Månadsinkomst 0-10 000 kr:  

  • Avgift 2019: 106 kr
  • Avgift 2020: 106 kr

Månadsinkomst 10 001-18 879 kr:

Avgift 2019: 255 kr
Avgift 2020: 259 kr

Månadsinkomst 18 880-21 682 kr:

Avgift 2019: 303 kr
Avgift 2020: 307 kr

Månadsinkomst 21 683-25 421 kr:

Avgift 2019: 385 kr
Avgift 2020: 391 kr

Månadsinkomst 25 422-34 766 kr:

Avgift 2019: 447 kr
Avgift 2020: 454 kr

Månadsinkomst över 34 767 kr:

Avgift 2019: 609 kr
Avgift 2020: 619 kr

(avgiften till a-kassan ingår ej)