– Att det finns den här bilden känner vi delvis igen. Men det är väldigt svårt att bemöta när man säger att man är rädd för repressalier och hot när vi som arbetsgivare inte står för det. Det är inte okej i våran organisation med hot och repressalier och nedvärderande attityder. Det accepterar inte jag och det agerar jag på, säger Patrik Kullman.

Mona Larsson Törnqvist, lokal facklig företrädare för Kommunal i Nyköping, påpekar att i de anmälningar om tillbud och arbetsskador som lämnats in tidigare har medlemmarna redan påtalat hur de mår.

– Som facklig organisation kan vi konstatera att ledningen på stationen och de lokala ombuden och medlemmarna står väldigt långt ifrån varandra om läget, säger Mona Larsson Törnqvist.

Att döma av den 6 6a-anmälan det lokala skyddsombudet har gjort så råder en fullständig förtroendekris vid brandstation 3000 i Nyköping med omkring 25 heltidsanställda brandmän. I skyddsombudens anmälan berättas om en arbetsplats där chefer inte ska dra sig för att dela ut skriftliga varningar, personal som anklagas att vara illojala, en arbetsmiljö där de anställda inte vågar påtala brister.

Det handlar också om att chefer inte agerar på ”grovt rasistiska” uttalanden från anställda och personal som, enligt 6 6a-anmälan, kallats för giriga när de krävt avtalsenlig ersättning i samband med skogsbränderna i Ljusdal förra sommaren.

– Jag har aldrig någonsin sagt att personalen är girig. Jag har satsat på en löneutveckling för mina brandmän de tre senaste åren som de inte haft någon gång tidigare i historien. Det skulle jag knappast göra om jag tycker att mina brandmän är giriga. Jag tycker helt enkelt inte det, säger Patrik Kullman.

När det gäller extraersättningen förra sommaren, bekräftar han att det var diskussioner men att det löste sig och att man betalade ut en ”väldigt hög ersättning”. Som Kommunal beskriver det handlar det om att det i ett första läge var oklart om brandmännen skulle få övertidsersättning, vilket de sedan fick.

Och det stämmer inte att ledningen inte agerar när det gäller rasistiska kommentarer, säger Patrik Kullman, även om han inte kan ge något exempel på när det skulle ha hänt.

Upprinnelsen till den krisartade situationen är, enligt Kommunals Mona Larsson Törnqvist, en omorganisering förra sommaren, då brandmännen fick fler administrativa arbetsuppgifter.

– Brandmännen känner att de inte hunnit med att öva som de ska. De känner att de inte har återhämtning som de ska mellan passen. De har fått så många mer arbetsuppgifter så att de känner att de inte hinner med helt enkelt.

Nu krävs extern hjälp, både enligt arbetsgivaren och Kommunal. Båda parter ser gärna att de kommer in någon utomstående.

Kommunal vill också att arbetsgivaren sätter ihop en grupp som börjar jobba med frågorna och kommer med förslag på åtgärder. En åtgärd är redan beslutad. Det ska hållas en arbetsmiljöutbildning med chefer och skyddsombud tillsammans i slutet av maj.

Patrik Kullman har än så länge inte övervägt att avgå från sin chefspost.

– Det är det enda som några medarbetare vill nu, att jag ska avgå. Det är inte lika roligt att gå till jobbet. Men så länge jag har min uppdragsgivares förtroende så avser jag att fortsätta det här arbetet. Jag har ett uppdrag att utveckla verksamheten och det är någonting jag trivs bra med, säger Kullman.

Att anställda och ledning har så olika bilder tror han har att göra med det förändringsarbete som pågår och har pågått en tid med bland annat förändrade scheman och bemanning.

Kan ni utföra ert arbete som läget är nu?

– Jo då det kan vi göra men det är klart att det här påverkar den allmänna stämningen på jobbet. Det måste vi komma till rätta med.

Det är samtal och dialog som behövs, enligt räddningschefen. Men i sin anmälan skriver skyddsombudet att ”endast samtal inte kommer kunna lösa denna kris”.