Motionen som kommer från en medlem i region Kronoberg yrkar på att det ska genomföras diskussioner i förbundet, på avdelningar och i sektioner om hur samverkan ska stärkas så att det ger en starkare position för Socialdemokraterna inom alla politiska nivåer.

Tobias Baudin.

Kommunal stryper stöd till S

Politik

Motionen föreslår också att de skapas tydligare riktlinjer för den facklig-politiska samverkan. ”Under den gångna valrörelsen har jag upplevt otydlighet beträffande denna fråga”, skriver motionären.

Det är sammanlagt 9 motioner om den fackliga-politiska samverkan. Ett par av dem vill att Kommunal samverkar med Vänsterpartiet i stället, något som förbundsstyrelsen avvisar. Några motioner vill att Kommunal blir partipolitiskt oberoende, vilket också avslås.

En motion som går åt andra hållet och yrkar på att alla med förtroendeuppdrag i Kommunal ska få sitt medlemskap i Socialdemokraterna betalt av Kommunal, säger förbundsstyrelsen också nej till.