– Vi har väntat på Ivo:s beslut och kommer att följa det, säger Lars Liljedahl, chef för Östersunds vård- och omsorgsförvaltning, enligt ett pressmeddelande från kommunen.

Som lokala medier i Jämtland och KA rapporterade i början på året beslutade vård- och omsorgsnämnden att sätta stopp för anhörigassistenter, utom i undantagsfall. De motiverade beslutet med att kommunen har ansvar för kvaliteten och att medborgarna får rätt stöd.

Men enligt Ivo (Inspektionen för vård och omsorg), som den 2 maj fattade ett tillsynsbeslut, strider ett förbud mot anhöriganställningar mot sjätte paragrafen i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

”Ivo anser att nämnden genom sitt beslut inskränkt den rätt enskilda har till inflytande och medbestämmande över de insatser som ges”, skriver Ivo bland annat i sitt beslut.

– Vi beklagar om vårt beslut har bidragit till oro hos anhöriga som ger personlig assistans. Men vårt syfte har hela tiden varit att säkra kvaliteten på stödet, säger Lars Liljedahl enligt pressmeddelandet från Östersunds kommun.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY 2.0 via Flickr.