– Vi tror inte att våra medlemmar är ute efter att fuska på något sätt utan man anmäler inkomsten en gång. Sen tänker man inte så mycket på det. Vi vill att man ska komma in i rätt nivå, det finns de som betalar för mycket och de som betalar för lite, säger Kommunals förste vice ordförande Per Holmström, och ordförande i den avgiftsutredning som ligger bakom den rapport som kongressen i slutet av maj ska behandla.

Den stora förändringen, enligt förslaget är att medlemsavgift ska beräknas på grundlön i stället för, som nu, förra årets inkomst. Det innebär bland att annat att den som jobbar mycket övertid och ob inte får höjd medlemsavgift, som i dagens system om det är rätt rapporterat.

Man vill också att de som har sjukpenning eller föräldrapenning inte med automatik, som i dag, får den lägsta avgiften. Utan avgiften ska baseras på nivån på den grundlön eller ersättning man har.

En annan stor förändring är att den lägsta avgiften föreslås höjas med cirka 35 kronor, upp till cirka 140 kronor, a-kasseavgift ej inräknat, för att täcka självkostnaden.

– Vi gör en infasning på två år och man får betala vad det kostar och då har vi försökt räkna ut vad den lägsta avgiften ska vara. Vi tror att den är ungefär 35 kronor till, säger Per Holmström.

Samtidigt har Kommunal haft svårt sista åren med medlemsrekryteringen, är det inte risk att det blir ännu svårare när den lägsta avgiften höjs så pass kraftigt?

– Vi har resonerat så här, med all respekt för alla som har det kämpigt med ekonomin och har en låg lön, att den lägsta avgiften i dag ligger på 106 kronor. Det ingår så pass mycket fina förmåner i medlemsavgiften och om inte de med den lägsta avgiften betalar vad det kostar så måste någon annan betala det.

De tekniska detaljerna om hur rätt nivå ska fastställas ska utredas mer, enligt avgiftsutredningen, men man föreslår att man slopar dagens system med självrapportering av föregående års inkomst, som grund för avgiftsnivån. I stället, är tanken, att man ska samköra medlemssystemet med sektionernas inrapportering av lönerevisionerna. På så vis sker en avgiftsförändring med automatik.

Ett 30-tal motioner till kongressen handlar om medlemsavgiften på olika sätt. Några av dessa yrkar på lägre medlemsavgifter.

Blir det stor diskussion om rapporten på kongressen?

– Det tror jag absolut att det kan bli. Vi vill ju så klart att medlemsavgiften ska vara så prisvärd som möjligt och att så många som möjligt känner att de kan gå med och tycker att det är värt att vara med, säger Per Holmström.

Utredningen föreslår inga förändringar av fördelningen av inkomsterna från avgiften mellan förbund och avdelningar, i dag går 61 procent till förbundet och 39 procent till avdelningarna.

Enligt rapporten är det ändå en avdelning som säger att man inte klarar sitt fackliga uppdrag.

– Jag har inte uppfattningen att någon avdelning står och faller med hur avgiften fördelas och inte skulle klara sitt fackliga uppdrag. På det här sättet får vi in mer pengar och då kommer också avdelningarna få mer pengar så då gynnar det avdelningarna.

Enligt förslaget ska den lägsta avgiftsnivån stegvis höjas med början nästa år, 2020. Förändringarna av själva avgiftsmodellen bör ske året efter, 2021.

Under nästa år ska förutsättningarna för att införa förändringarna utredas. Om rätt förutsättningar saknas kan tidsplanen förändras, enligt förslaget.