När KA når Ivan Vysochanskyi på telefon låter han uppgiven. Han har tagit en paus i arbetet på Ulvagubbens jordgubbsodling utanför Uppsala. I nästan tre år har han och hans familj bott i ett hus intill odlingen. Men nyligen fick Ivan Vysochanskyi beskedet att Migrationsöverdomstolen avslagit ansökan om att pröva hans fall, som UNT var först att rapportera om.

Det betyder att han och familjen kommer att utvisas till Ukraina inom de närmsta veckorna. Migrationsdomstolens beslut om utvisning beror på att hans arbetsgivare missat att teckna sjukförsäkring och pensionsförsäkring.

– Jag har jobbat och betalat skatt i Sverige och mina tre barn har lärt sig flytande svenska. Varför ska jag och min familj straffas när jag inte gjort något fel?, säger Ivan Vysochanskyi.

Ivan Vysochanskyi, hans fru och tre barn flydde till Sverige år 2014 från kriget i Ukraina. De sökte asyl, men fick avslag på sin asylansökan. Sommaren 2016 fick han fast anställning på Ulvagubbens jordgubbsodling och beviljades arbetstillstånd. Men Ulvagubbens vd Fredrik Hörenius hade missat två obligatoriska försäkringar, pensionsförsäkringen och sjukförsäkringen. Till KA säger Fredrik Hörenius att det rör sig om ett misstag.

– När jag fick reda på att jag gjort en miss betalade jag direkt in pensionsförsäkringen retroaktivt och tecknade en sjukförsäkring, säger Fredrik Hörenius.

Men det som är värst är såklart att Ivan och hans familj drabbas av mitt misstag. Det är jag som har gjort fel, han har inte gjort något fel.

Fredrik Hörenius

Fredrik Hörenius berättar att företaget kommer att ha svårt att klara sig utan Ivan Vysochanskyi. Under de tre år som han varit anställd har företaget utvecklats och byggts upp tack vare hans kompetens.

– Men det som är värst är såklart att Ivan och hans familj drabbas av mitt misstag. Det är jag som har gjort fel, han har inte gjort något fel, säger Fredrik Hörenius.

För nästan 1,5 år sedan kom två vägledande domar från Migrationsöverdomstolen som visade att anställda inte ska utvisas på grund av mindre fel som arbetsgivaren begått. Båda domarna kom på luciadagen och har därför kommit att kallas luciadomarna. I domarna klargörs att Migrationsverket ska göra en helhetsbedömning av arbetsvillkoren och att verket ska titta på orsaken till bristen.

Men luciadomarna och Migrationsöverdomstolens skrivning om att se till helheten hjälpte inte Ivan Vysochanskyi. Detta trots att hans arbetsgivare själv upptäckt och rättat till misstaget. Peter Jakstrand är enhetschef för arbetstillståndsenheten på Migrationsverket i Malmö. Han menar att felet som Ivan Vysochanskyis arbetsgivare gjort är för stort för att Migrationsverket ska kunna förlänga arbetstillståndet.

– Enligt luciadomarna ska vi göra en helhetsbedömning, misstag och mindre fel ska inte bli avgörande. Det spelar också in om arbetsgivaren, som i det här fallet, försökt avhjälpa felen innan Migrationsverket upptäckt dem. Men att en arbetsgivare missat att betala in försäkringar under 17 månader anser vi inte vara ett mindre fel. Om man anställer tredjelandsmedborgare ska de inte ha sämre villkor, säger Peter Jakstrand.

Är det rimligt att arbetstagaren straffas för arbetsgivarens fel?

– Det är klart att det kan diskuteras från ett mänskligt perspektiv, men det är så lagstiftningen ser ut, säger Peter Jakstrand.

Mina barn har hela sin framtid här i Sverige, de är mycket oroliga. Jag vill komma tillbaka till Sverige för deras skull.

Ivan Vysochanskyi

Jörgen Gustavsson är ombudsman på Kommunal med ansvar för den gröna sektorn. Han är kritisk till att arbetstagaren straffas när arbetsgivaren gjort fel.

– Det är tragiskt att konsekvensen blir att arbetstagaren straffas. Samtidigt visar det här hur viktigt det är med kollektivavtal, finns det så är det en garant för att allt är i sin ordning. De som går med i facket när de kommer till Sverige har också en större trygghet. Vi kan på ett tidigt stadium säga till om det är något som inte stämmer, säger Jörgen Gustavsson.

Eva Kiani är Ivan Vysochanskyis juridiska ombud. Hon ville få fallet prövat i Migrationsöverdomstolen, eftersom hon tycker att det behövs bättre vägledning i frågor om uppehållstillstånd på grund av arbete.

– Det har kommit prejudicerande domar som säger att det ska göras helhetsbedömningar av anställningsvillkoren. Men i det här fallet rör det sig om en miss som i möjligaste mån rättats till av arbetsgivaren själv, och ändå utvisas arbetstagaren. Samtidigt förstår jag att det är en utmaning för domstolen att finna en balans mellan flexibilitet och risken att den utnyttjas av oseriösa arbetsgivare, säger Eva Kiani.

Vad skulle behöva förändras i lagstiftningen för att arbetstagare inte ska hamna i kläm på det här sättet?

– Jag tycker att arbetsgivaren ska hållas ansvarig när det framkommer att anställningsvillkoren som uppgivits till Migrationsverket inte har uppfyllts. När misstagen är arbetsgivarens så ska inte konsekvenserna läggas på arbetstagaren, säger Eva Kiani.

Ivan Vysochanskyi säger till KA att han oroar sig för sina barns skull och för hur han och familjen ska kunna försörja sig i Ukraina.

– Mina barn har hela sin framtid här i Sverige, de är mycket oroliga. Jag vill komma tillbaka till Sverige för deras skull, säger han.

Det krävs för att få arbetstillstånd

  • Ett giltigt pass.
  • Arbetsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
  • Lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
  • En anställning som gör det möjligt att försörja sig. För att uppnå kravet på försörjning måste den anställda arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt.
  • Arbetsgivaren ska teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring när anställningen påbörjas.

Källa: Migrationsverket