”Det finns andra och bättre sätt att lösa pensionsproblemen”, skriver OFR:s ordförande Lars Fresker, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

OFR är förhandlingsorganisation för 16 fackförbund på tjänstemanna- och akademikersidan inom offentlig sektor, bland andra Vårdförbundet och Vision.

OFR menar att kraftfulla åtgärder för att förbättra arbetsmiljön är nödvändiga för att höjda pensionsåldrar ska accepteras av de anställda. Likaså behövs ökade möjligheter till omställning och kompetensutveckling.

OFR vill att höjningar av pensionsåldern ska ske med högst ett år i taget vid ett och samma tillfälle.

”Vi behöver göra förändringar men låt oss göra dem lugnt och sansat”, skriver Fresker.

Pensionsgruppens förslag innebär bland annat att lägsta ålder för att ta ut pension höjs med början nästa år från dagens 61 år till 64 år 2026. Den lägsta åldern för garantipension höjs till 66 år 2023. Rätten att ha kvar sin anställning höjs från dagens 67 år succesivt till 69 år 2023.

2026 ska den så kallade riktåldern styra pensionsåldrarna.