Nyligen fälldes Kommunal för åldersdiskriminering av Diskrimineringsombudsmannen för att endast gymnasiestudenter får bli gratis studerandemedlemmar, och inte alla dem som studerar på vuxenutbildningar.

Som en konsekvens av det vill förbundsstyrelsen avskaffa det gratis studerandemedlemskapet. Det framgår av stadgeutredningens rapport med förslag till nya stadgar som förbundsstyrelsen har antagit och som läggs fram på kongressen i slutet på maj. Enligt förslaget får studerandemedlemmar i stället betala medlemsavgift efter den inkomst som de har när de studerar.

Flera motioner föreslår i stället att även vuxenstuderande ska omfattas av det gratis studerandemedlemskapet. Men stadgeutredningen skriver att en anledning till att de vill avskaffa studerandemedlemskapet i stället för att utöka det är att det är dyrt – varje studerandemedlem kostar förbundet varje år 1560 kronor. I dag har Kommunal cirka 4000 studerandemedlemmar vilket ger en totalkostnad på cirka 6,2 miljoner kronor per år.

Flera motioner till kongressen handlar om olika sätt att få stopp på att människor går med i Kommunal när de behöver Kommunals hjälp och sedan går ur förbundet igen. Några motionärer föreslår att det införs en karenstid efter att man har gått med innan man kan få hjälp. Det säger förbundsstyrelsen nej till, men föreslår att man inte ska kunna begära att bli företrädd i händelser eller tvister som inträffat innan inträdesansökan inkom till Kommunal.

Årets kongress kan bli den sista med fyra personer i förbundsledningen. Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsledningen bantas till tre personer. Det motiveras med att de flesta LO-förbund har tre personer i ledningen och att det gör det lättare för förbundsledningen att ingå i förbundsstyrelsen.

Tredje vice ordförande var fram till kongressen 2016 också förbundskassör. Den rollen avskaffades efter skandalerna som tvingade den förra förbundskassören Anders Bergström att avgå i förtid och behovet av en fjärde person har troligen därför minskat.

Samtidigt får första vice ordförande titeln förbundssekreterare.

Valberedningen kommer i enlighet med detta att lägga fram två förslag till ny förbundsledning – ett med tre personer som gäller om stadgeförändringen röstas igenom, och ett med fyra personer enligt nuvarande stadgar.

Kommunalskandalen 2016 satte ett annat problem i ljuset – det gick inte att utkräva ansvar av de i förbundsledningen som inte ingick i förbundsstyrelsen. I dag gör bara ordförande det. Det betydde att Anders Bergströms förtroende inte kunde prövas av kongressen. Det vill man nu ändra på och föreslår att hela förbundsledningen också ska ingå i förbundsstyrelsen.

Dessutom föreslår förbundsstyrelsen att en kongressperiod utökas från tre till fyra år. Anledningen är att det ska bli lättare att hinna med att genomföra kongressbesluten så att mer tid kan läggas på att värva medlemmar.

Antalet kongressombud föreslås öka från 188 till 374.

Förra kongressen valde Kommunal ny ordförande och det kom mycket kritik mot att valberedningens förslag på förbundsstyrelse och förbundsledning inte presenterades förrän kongressens första dag. Stadgeutredningen föreslår nu att valberedningens förslag skickas ut till ombuden senast tre veckor före kongressen.