Efter explosionen i Klaratunneln den 10 mars tillsatte Keolis en utredning av olyckan. Den är nu klar och visar att bussföraren blev försenad från depån på grund av att en slang fastnat i en backspegel. Sedan körde han fel och missade varningsskylten om låg höjd innan Klaratunneln. Enligt utredningen är skylten svår att se.

Föraren hade kontakt med trafikledningen, men kommunikationsradion var svår att hantera och det var dåligt ljud.

Då kolliderade bussen med ett inkörningsskydd vilket gjorde att ett det blev ett hål i en gastank. Gasflaskan lossnade troligen och trängde igenom bussens tak vilket gjorde att bussen fylldes med gas. Med största sannolikhet antändes gasen inne i bussen. Trycket blev så starkt att framrutan trycktes ut.

Efter tio meter stannade bussen och föraren såg att dörren var öppen och slängde sig ut. Han hade inte använt säkerhetsbälte.

De fyra gastankar som var kvar på bussen började brinna.

Enligt utredningen har föraren brustit i att uppmärksamma höjden på fordonet och förbudsskyltar för begränsad fordonshöjd. Kommunikationsutrustningen kan troligen ha bidragit till olyckan eftersom den kräver att föraren måste släppa ratten med ena handen och då ändra sin körställning.

Keolis kommer nu att förbättra sin utbildning för nyanställda förare. Bussföretaget kommer också i samråd med SL:s trafikförvaltning se över hur varningsskyltar vid tunneln och kommunikationsutrustningen kan förbättras.

Stephan Gard, som är Kommunals skyddsombud vid Fredriksdalsdepån där föraren till olycksbussen arbetar, är nöjd med utredningen.

– Det som jag tyckte skulle med var att det ska finnas med en höjdmarkering i alla bussar och att utbildningen ska bli bättre. Jag var inte tillfrågad i utredningen, men jag och depåchefen har haft möten och jag har kunnat påverka, det är det som är viktigt.

Arbetsmiljöverket har också gjort en inspektion efter olyckan.

– Nu ska vi göra riskbedömning för biogasbussar. Vi har gjort en innan om framförande av buss som arbetsredskap, men aldrig någon riskbedömning för just biogasbussarna, trots att vi har kört dem sedan 2005, säger Stephan Gard.

Föraren är fortfarande inte tillbaka i arbete.

– Jag hoppas att han återhämtar sig och att det inte händer igen, säger Stephan Gard.

KA har tidigare intervjuat brandmannen Tommy Carnebo, som är ansvarig för kommunikationsolyckor vid Södertörns brandförsvar, om att kunskapen är låg kring hur bränder i gas- och elfordon ska hanteras. Han efterlyser en tydlig märkning av var säkerhetsventilen som släpper ut gasen sitter och att det tydligt framgår att det är ett gasfordon.

Stephan Gard och Mikael Svensson, områdeschef för innerstadstrafiken Keolis, sade tidigare till KA att ingen på Keolis visste att gastankarna kunde explodera på det här sättet.

Fotnot: Läs hela rapporten här (PDF-format, extern länk).