– Det ska inte vara en självklar rätt för den anställde att kräva en heltid, sa Gunnar Selberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Kiruna till Norrländska Socialdemokraten tidigare i april.

KA har tidigare berättat att Kirunas styre som består av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet inte anser att det längre ska vara givet att erbjuda alla nyanställda heltid. Uttalandet har skapat upprörda känslor hos Kommunal.

Sedan 2011 har Kommunal och Kiruna kommun ett lokalt avtal om att erbjuda heltid. Avtalet har gjort att Kiruna legat i topp med att erbjuda heltidstjänster.

Samtidigt har Kommunal och SKL slutit ett centralt avtal om att heltid ska vara norm vid nyanställningar. Dessutom ska alla som i dag arbetar deltid uppmuntras att jobba heltid. Den sista maj 2021 ska heltid vara det normala vid nyanställningar.

Gunnar Selberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Kiruna, skriver till KA och säger att det är bakvänt att erbjuda heltidstjänster om de inte finns.

– Finns det verkligen någon som anser att det ska vara självklart att få en heltidstjänst i kommunen. Nog måste väl ändå kommunens behov styra. Sen har vi sagt att vi ska så långt som möjligt erbjuda heltid. Vi ska pussla och kombinera men om det inte är möjligt att kombinera ihop en heltid så kan givetvis inte kommunen erbjuda heltid. Först borde man skapa heltidstjänster och därefter anställa folk till dessa. Nu lovar man heltid trots att det inte finns tjänster som fyller heltid? skriver han i ett mejl.

Kommunal på förbundsnivå är också kritisk till Selbergs uttalande.

– Att som kommun backa från ifrån överenskommelsen är inte ens möjligt, då vi enats om handlingsplaner och att heltid ska vara norm 2021. Kommunstyrelsens ordförande borde vara angelägen om att ta vara på de verktygen som gör att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal.

När KA frågar SKL om det är möjligt att neka någon heltid av ekonomiska skäl svara Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef så här:

– Generellt råder det brist på personal i många välfärdsyrken. Kommuner och regioner behöver ta tillvara den kompetens som finns i välfärdens verksamheter för att klara välfärdsuppdraget, till exempel genom att alla nyanställningar är heltidstjänster och att erbjuda redan anställda att gå från deltid till heltid. Däremot kan det ibland vara nödvändigt att se över sin organisation av ekonomiska skäl, och göra för verksamheten nödvändiga val, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef.

Betyder det att det kan finnas en möjlighet för kommuner att säga att de inte har råd med heltid? Det säger Lenita Granlund nej på.

– Nej, det ska inte gå att tolka så fritt. Då får man hitta andra lösningar på problemen. Man måste fortsätta att jobba med heltidsfrågan. Det är kanske andra lösningar än heltidsorganisationen man ska titta på. Det vi har tagit varandra i handen på är fullständigt solklart. Jag är inte orolig. Det kan vara känsligt för SKL. Det kan uppfattas som att man kör över kommunerna, säger Lenita Granlund.

Ska alla som vill ha en heltidstjänst ha det 2021?

– Det är ska som gäller. Vi har sagt att heltid ska vara det normala. Det kommer alltid finnas personer som inte vill eller kan jobba heltid, men det normala är att man ska få frågan. Utifrån de olika handlingsplanerna som kommunerna måste ha kommer det att gå i olika tempo för olika kommuner. Det har jag full respekt och förståelse för.

Hur ska ni agera när det gäller Kirunas uttalande?

– Det är så uråldrigt så att man blir mörkrädd. Vi får fundera på hur vi ska hantera Kiruna, men just nu pågår ett arbete lokalt. Han (Selberg) vet inte vad han pratar om. Han tror att han kan dra ett pennstreck över ett avtal. Det är inte så det fungerar.

I Kiruna kommer heltidsfrågan att uppmärksammas på 1 maj. Kommunals ordförande i Norrbotten, Zara Leghissa, kommer att tala i Kiruna.

– Om Selberg har funderingar om någon anser att heltid ska vara norm, kan han fråga personalen och de äldre och sjuka. Han kan fråga alla de kvinnor som är beroende av garantipension och av sin partners inkomst, han kan fråga alla de som är sjukskrivna på grund av stress, hög arbetsbelastning och psykisk ohälsa på grund av att de inte har förutsättningar till att verka i sin yrkesprofession då bemanningen är låg, kraven för höga, brist på återhämtning och yrkesutveckling, säger hon till KA.

Heltidsplanen

SKL och Kommunal är överens om tre mål:

1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.

2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.

3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.

Källa: Kommunal