Kommunal har bland annat fått igenom en 30-procentig höjning för den som tar en extra beredskap utöver sin ordinarie. Det motsvarar 1475 kronor extra varje vecka, skriver Kommunal i ett pressmeddelande.

Kommunal lyfter också fram höjd ersättning för sommarberedskap, högre ersättningar vid längre utryckningar och en femprocentig höjning av första timmens jobb från november 2020.

– Vi är väldigt nöjda med det här avtalet. Det är en tid där det brinner väldigt mycket i det här torra klimatet vi har. Våra deltidsbrandmän har fått betydligt bättre villkor. Vi är nöjda med att arbetsgivarna har gått oss till mötes, säger Lenita Granlund, vid en presskonferens.

Kommunal är särskilt nöjd med att ha fått igenom vakansersättningen.

– Våra medlemmar får ofta rycka in och ha extra beredskapstjänst och det har man inte fått något extra för. Nu inför man en ersättning som ger 30 procent mer.

– Vi är väldigt glada. Avtalet ger stabilitet för våra räddningstjänster runtom i landet, säger Joakim Larsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Efter det förra avtalet var många deltidsbrandmän missnöjda. Kommunal har också tidigare tappat medlemmar inom räddningstjänsten. Lenita Granlund säger att antalet medlemmar ökat den senaste tiden.

– Deltidsbrandmän och brandmän är de yrkesgrupper som ökar mest. Vi jobbar väldigt aktivt ute på stationerna och vi ser en ökning av medlemmar.

Avtalsperioden är på tre år och avtalet gäller från 1 maj 2019 till den 30 april 2022.

Kommunal börjar nu att förhandla med SKL om ett så kallat krisavtal som ska gälla vid större kriser och katastrofer. Förhoppningen är fortfarande att det ska gå att komma överens om ett sådant avtal innan sommaren.

Det nya avtalet

Höjda och nya ersättningar i det nya avtalet (Räddningstjänst i beredskap, RiB 19):

  • Beredskapsersättningen höjs med 2,3 procent, dvs det märke som industriavtalet satt för löneökningar på svensk arbetsmarknad.
  • Den extra ersättningen som betalas ut under sommaren höjs från 35 till 40 procent av beredskapsersättningen per timme.
  • Det införs ett tillägg med 30 procent av beredskapsersättningen per timme   när arbetstagare tar på sig extra beredskap med kort varsel, t ex hoppar in för sjuk kollega.
  • Ersättningen vid larm höjs under den första timmen från 175 till 180 procent av timlönen från och med 1 november 2020.
  • Det införs en förhöjd larmersättning med 155 procent av timlönen när arbetspasset överstiger 8 timmar. Denna ersättning höjs ytterligare den 1 november 2020, från 155 till 180 procent.
  • Ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i RiB-anställningen betalas ut i ytterligare 60 dagar, totalt 180 dagar.
  • Arbetstagaren får ersättning för tidsåtgången i samband med fysiska tester.

Källa: SKL/Sobona