– Alla anställda skrev under brevet, varför ska just vi straffas?, säger en av de anställda.

I brevet skriver de anställda att äldreboendet nästan alltid varit en trivsam arbetsplats där personalen haft möjlighet att påverka sin arbetssituation och känt sig uppskattade av sina chefer. Det förändrades när den nya verksamhetschefen började för ett år sedan, menar de 32 anställda, som beskriver ett arbetsklimat som nu präglas av stress och otrygghet.

De menar att chefen skapar konflikter på arbetsplatsen och ställer hårda krav när personalen ansöker om ledighet. En anställd berättar att hen bad om tre dagars ledighet för att ordna en minnesstund för sin döda mamma, men chefen beviljade en dag.

I brevet vädjar personalen om att ledningen ska ingripa. När KA träffar några av de anställda som omplacerats berättar de att det är en tuff arbetsbelastning på Ekehöjden, särskilt på helgerna då bemanningen har skurits ner. Men det är framförallt enhetschefen agerande som de protesterar mot.

– Jag är lojal mot företaget, det vi är kränkta av är chefens bemötande. Självklart är det tungt att jobba i vården, men det går bra om man har en bra dialog med en chef som lyssnar på oss i personalen, säger en av undersköterskorna som omplacerats.

Det var i början av april som undersköterskan tillsammans med några kollegor fick beskedet att de hade att välja mellan att lämna in sina nycklar eller acceptera en omplacering till andra äldreboenden. De anställda förstår inte varför. Vid ett möte, där företrädare för Kommunals Attendosektion och en HR-chef på Attendo också var med, redovisade enhetschefen orsakerna till omplaceringen. Enligt de anställda ska det bland annat ha handlat om bristande hygienrutiner och en händelse med en brukare som sedan lex Sarah-anmäldes.

– Men jag var inte inblandad i det. Det var inte mitt ansvar, säger den anställde som pekades ut.

En av de anställda medger att hen burit nagellack och att hen tog bort det. Nagellack är inte tillåtet enligt de nationella hygienrutinerna för anställda i vården. Men de anställda som omplacerats anser allihop att den verkliga orsaken till att de nu flyttas är att de skrev under brevet som kritiserade enhetschefen.

På mötet med Kommunals företrädare och Attendos HR-chef godtog varken fack eller arbetsgivare enhetschefens skäl till omplaceringen, och beslutet drogs tillbaka. Men veckan efter ändrade sig arbetsgivaren och stod fast vid att undersköterskorna skulle byta arbetsplats. Nu ligger ärendet hos Kommunals avdelning Stockholm och ska utredas.

De omplacerade undersköterskorna, som nu är sjukskrivna, är besvikna på facket och förstår inte varför Kommunal gick med på omplaceringen innan saken har utretts. På avdelning Stockholm vill man inte kommentera fallet.

– Vi pratar aldrig om pågående ärenden. Det kan påverka våra förhandlingsmöjligheter, säger ombudsman Lilian Karlsson.

På Attendo hänvisar man till att företaget aldrig uttalar sig om individuella fall, med hänsyn till de inblandade.

– Det jag kan säga är att vi tar vårt arbetsmiljöansvar på stort allvar och vi har tagit in extern hjälp. Vi har också ett arbetsmiljöprojekt på Ekehöjden eftersom vi ser att arbetsmiljön måste bli bättre ur många perspektiv, säger Attendos presschef Makan Afshinnejad.

Han menar att det är viktigt att se till hela arbetsgruppen, som kanske inte mår bra av den situation som har uppstått.

Men det var ju 32 personer som skrev under brevet, inte bara de som har omplacerats?

– Vi har fullt förtroende för vår verksamhetschef och det finns aspekter av det här som vi inte kan gå in på.

Har de anställda som omplacerats begått några fel?

– Jag kan inte kommentera ytterligare.

Kommunalarbetaren har sökt enhetschefen på Ekehöjden utan resultat.

Fotnot: Flygbilden på Bredäng är licensierad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.