– Det vi står och faller med är material och personal. Det är bra med fler helikoptrar och skogsbrandsdepåer, men vi är många som hade hoppats på att debatten om räddningstjänstens resurser skulle nå en nationell nivå, säger Dennis Swed som arbetar på räddningstjänsten Bollnäs/Södra Hälsingland och är skyddsombud för Kommunal.

Han var med och bekämpade den stora skogsbranden i Ljusdal förra sommaren och upplevde hur underbemanningen på de lokala brandstationerna försvårade insatsen.

– Det är en politisk fråga att kommunerna måste vara beredda att skjuta till pengar.

Förra sommarens skogsbränder var de mest omfattande i Sverige på flera hundra år och efter en torr och solig vår är brandrisken ovanlig hög för säsongen, enligt MSB. De åtgärder som myndigheten presenterade på onsdagen handlar mycket om samordning mellan alla inblandade aktörer.

MSB utlovar även bättre förmåga att ta emot stöd från andra länder med släckningsarbete.

När vi jobbade med branden i Ljusdal i fjol kunde ersättningsnivåerna skilja mellan två personer som gjorde exakt samma jobb. Så kan det inte få vara.

Dennis Swed

Många har påtalat behovet av bättre möjligheter att bekämpa bränderna från luften och MSB har nu tecknat ett avtal med privata helikopterentreprenörer som vid högsta beredskapsläge ska kunna vara i luften inom 90 minuter. Myndigheter arbetar också med att upphandla vattenskopande flygplan, men de kommer inte vara på plats förrän nästa år.

MSB ska också placera ut fler skogsbrandsdepåer, som är containrar med extra utrustning som terrängfordon, motorsågar och mängder brandslang. Den förstärkningen är redan på gång i Hälsingland, berättar Dennis Swed.

– Jag tror vi ska få två depåer till hos oss, med placering i Söderhamn och jag vet att det ska bli mer tillgängligt med helikoptrar och det är jättebra.

En viktig fråga för krisberedskapen är tillgången till deltidsbrandmän. Många deltidsbrandmän har sagt upp sig i protest mot vad de anser vara för dåliga ersättningar. Kommunal förhandlar just nu med arbetsgivarna om ett nytt avtal.

Samtidigt ska fack och arbetsgivare under våren ta fram ett särskilt avtal för heltidsbrandmän som ska gälla vid katastrofer. De kollektivavtal som finns är inte anpassade efter sådana situationer, när räddningstjänster från olika län samarbetar.

– När vi jobbade med branden i Ljusdal i fjol kunde ersättningsnivåerna skilja mellan två personer som gjorde exakt samma jobb. Så kan det inte få vara, säger Dennis Swed.