Många i hemtjänstpersonalen i Sala som arbetar kväll känner sig otrygga. Trots det och trots att Arbetsmiljöverket redan 2017 slog fast att de borde ha larm, så är de fortfarande utan.

– Behöver man slå larm så kan man inte. Man kan inte ta upp en mobil och slå in en pinkod och ringa. Då är det kanske försent redan, säger Sofia Englund som arbetar i hemtjänsten och är Kommunals skyddsombud till Sveriges Radio.

Hon menar att det inte är hos vårdtagarna utan det som kan hända på väg mellan dem som väcker känslor.

– I vissa trappuppgångar tycker många att det är obehagligt att gå in, men vi måste ju gå in. Vi ska ju till våra vårdtagare. Det här med larm har ju funnits i nattpatrullen väldigt länge. Man har ju kunnat köpa in det till oss på kvällen också, säger hon till Sveriges Radio.

Redan under en inspektion för ett och ett halvt år sedan menade Arbetsmiljöverket att det fanns risker för kvällspersonalen att råka ut för hot och våld. Kommunen höll med och lovade att köpa in larm till dem. Det har inte skett.

Lena Nyström, verksamhetschef för hemtjänsten och hemsjukvården i Sala, menar att larmbristen beror på att upphandlingen av larm är överprövad.

– Det har tagit alldeles för lång tid. Men jag har gott hopp om att lösa det här. Vi ska nu omfördela larm internt och använda i väntan på vår nya leverantör, säger hon.

Kommunen har fram till sista juni på sig att göra det. Annars får de betala böter till Arbetsmiljöverket.