Det är Sveriges Radio Väst som granskat barnomsorgsföretaget Ströms slott. Det är en av Sveriges största arbetsgivare för dagbarnvårdare med ett hundratal anställda och ansvar för totalt 600 barn.

Enligt vd Magnus Olsson kan och ska personalen prata svenska med barnen. Men när Sveriges Radios reportrar gör stickprov hos 20 dagbarnvårdare, har många problem att förstå svenska. I skolan vittnar rektorer och förskolechefer om att barn som tagit gått hos Ströms slotts dagbarnvårdare får det svårt när de börjar skolan.

– De har inte fått möjlighet att lära sig det svenska språket, det blir en strukturell diskriminering. De kommer hamna i utanförskap, säger Inger Wiklund, som är förskolechef på två förskolor i Uddevalla och möter många av barnen som kommer från Ströms slott, till Sveriges Radio Väst.

Ansvariga politiker i de tre kommuner där företaget är verksamt har känt problemen på Ströms slott under flera år. Kommunernas egna granskningar har visat på stora brister ända sedan 2012.

– Nu i efterhand när man ser allt såhär, önskar vi att man kunde ha dragit in tillståndet, men den lagstiftning som finns på riksnivå är inte tillräcklig skarp för att vi eller våra tjänstemän ska kunna gå tillräckligt långt fram, säger Sofia Andersson, (S), ordförande utbildningsnämnden i Trollhättan till Sveriges Radio.

Kommunpolitikerna menar att lagstiftningen är för luddig, och de får medhåll av utbildningsminister Anna Ekström som öppnar för en skärpning.

– Lagstiftningen behöver ses över, och den behöver antagligen ändras, säger hon till Sveriges Radio.

Företagets vd Magnus Olsson har inte velat svara på kritiken.

 

EFTERLYSNING: Finns det problem med svenska språket där du arbetar? Hör av dig till vår reporter på helena.gunnarsson@ka.se. Det går bra att vara anonym.