Sedan 2011 har Kiruna haft ett lokalt kollektivavtal som erbjuder alla anställda rätt till heltid. Avtalet togs fram för att matcha lönerna för gruvarbetare i LKAB. Dessutom har Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommit överens om ett avtal att senast 2021 erbjuda heltid för de som vill.

Efter valet i höstas fick Kiruna ett nytt politiskt styre som består av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och lokala Sjukvårdspartiet. I deras samverkansavtal står det att ambitionen är att erbjuda heltid så långt det är möjligt. I lokala medier har kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C), utvecklat vad det innebär.

– Det ska inte vara en självklar rätt för den anställde att kräva en heltid, sa han till Norrländska Socialdemokraten.

Hans uttalanden har fått Kommunal att koka.

– Han har tagit sig vatten över huvudet. Han säger att det går att dra ett pennstreck över skrivna avtal. Han kan ju inte känna till varken det centrala avtalet eller det lokala avtalet, säger Marita Sirkka, ordförande för Kommunal i Kiruna.

Det lokala avtalet har inneburit att Kiruna varit i topp när det gäller heltider. Enligt statistik från SKL från 2017 var drygt 95 procent heltidsanställda. Genomsnittet var det året drygt 78 procent. Kommunals medlemmar tycker att det har fungerat bra.

– Några har inte heltidstjänster fast de vill, men då har de kunnat få uppgifter i andra verksamheter och på så sätt få ihop till sin heltid. Avtalet har gjort att personalen stannar. Det saknas fortfarande personal, men ett sådant här beslut att plötsligt börja erbjuda deltider och halvtider gör det inte lättare att få folk, säger Marita Sirkka.

Marita Sirkka anser också att det här är en viktig jämställdhetsfråga eftersom det främst är kvinnor som är anställda i kommunen.

– Här biter sig kommunen i svansen.

Kommunal kommer att träffa kommunledningen, men det är inte klart än.

– Vi kommer inte ge upp det här, säger Maria Sirkka.

KA har sökt Gunnar Selberg för en kommentar.