På onsdagsmorgonen presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens vårändringsbudget. Mycket var redan känt, som de 310 miljonerna i riktade statsbidrag till äldreomsorgen som dras in. 500 miljoner riktas om – från ett bidrag till kommuner som ger plats på äldreboenden inom tre månader, till ett mer generellt bidrag till äldreomsorgen.

De satsningar från M-KD-budgeten som stryks är 200 miljoner kronor för anställning av resurspersoner i trygghetsbostäder och 110 miljoner kronor för att uppnå bättre personalkontinuitet.

Som tidigare berättats tillför regeringen 150 miljoner kronor till den statliga assistansersättningen, för att kompensera för att rätt till assistans vid sondmatning och andning återigen ger rätt till assistansersättning.

Yrkesvuxutbildningarna får minskade anslag på 445 miljoner kronor. Det handlar om några riktade statsbidrag där regeringen gör bedömningen att de inte kommer hinna användas fullt ut. Bland annat rör det pengar för utbildning av tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och sjukvården.

Förra sommarens skogsbränder blev dyra för kommunerna, när bland annat hjälp från utlandet behövde kallas in. Regeringen ökar därför ersättningen till räddningstjänsten med 170 miljoner kronor.

Det görs inte några ändringar i Arbetsförmedlingens budget, som lett till att över hälften av alla arbetsförmedlingskontor ska läggas ner. Däremot tillförs 335 miljoner kronor till arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Nystartsjobben och stöd för yrkesintroduktionsanställningar tillförs ytterligare 80 miljoner kronor.

Fotnot: I en tidigare version av artikeln skrev vi att regeringen tillför 490 miljoner kronor till äldreomsorgen. Det stämmer inte, utan det rör sig om de 500 miljoner kronor som riktas om till mer generella bidrag. Pengarna fanns alltså redan i Moderaternas och Kristdemokraternas budget.