För ett år sedan beslutade Karlshamns kommun att personal i äldreomsorgen inte skulle behöva städa. Skälet var att de skulle ha mer tid för aktiviteter med de boende. Kommunen slöt i stället ett städavtal som innebar att kommunanställda lokalvårdare skulle ta hand om städningen.

Omsorgsförvaltningen måste nu spara 39 miljoner kronor och då säger man upp städavtalet, som kostat två miljoner, rapporterar Blekinge Läns Tidning.

– Medarbetarna är inte glada över det här. De vill ju ägna sin tid åt vårdtagarna, säger Charlotta Svensson, sektionsordförande för Kommunal i Karlshamn.

Beslutet att personal i äldreomsorgen får börja städa igen börjar gälla i juni. Än har Kommunal inte blivit kallade till förhandling för förändringarna inom omsorgen.

Vad kan beslutet få för konsekvenser?

– Att de inte får utöva sin yrkesroll på det sättet som man vill. De flesta vill ju vara ren undersköterska och ägna sin tid åt det man är utbildad till, säger Charlotte Svensson.

3,5 årsarbetare inom lokalvården berörs, men ingen behöver sägas upp.

– De får ju flytta till nya arbetsställen, så det här beslutet påverkar ju dem också, säger Charlotta Svensson.