I slutet av 2017 föreslog pensionsgruppen, som består av alla riksdagspartierna utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, att arbetstagare ska kunna ha kvar anställningsrätten från 67 till 69 år.

– Man kan säga 69, 75 eller 100, det spelar ingen roll. Det är inte det som är viktigt för våra medlemmar. Fokus måste vara på hur medlemmarna i Kommunal ska kunna klara sig på sin pension, sa Kommunals ordförande Tobias Baudin till KA i december 2017.

Nu lägger regeringen fram en proposition om att arbetstagare har rätt att jobba kvar till 69 år. När den åldern uppnåtts kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund. Särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt höjs också till 69 år.

Regeringen vill att åldersgränsen höjs i två steg. Den 1 januari 2020 höjs anställningsskyddet till 68 år och den 1 januari 2023 höjs den till 69.

Pensionsgruppen har också lagt fram förslag om att gränsen för när allmän pension ska kunna tas ut höjs. Det innebär att gränsen höjs från 61 till 62 år nästa år, till 63 år 2023 och tre år senare, 2026, höjs gränsen för allmän pension till 64 år.