I dag, fredag, startar Socialdemokraternas kongress i Örebro. Det kommer troligen handla en hel del om valet och regeringsbildningen, där Socialdemokraterna har gått med på stora eftergifter i sin politik för att få regeringsmakten. Försvagat anställningsskydd och sänkta skatter är bara några punkter som är svåra att smälta för LO-facken.

Men i år blir det en lite annorlunda kongress. Partistyrelsen har beslutat att ta ifrån medlemmarna motionsrätt till kongressen. Det är alltså inga motioner som ska behandlas, utan enbart två förslag till politiska program.

Malin Sjunneborn är undersköterska, handledare för Kommunal, lokalpolitiker för S i Göteborg och en av 42 kommunalare som i helgen är ombud på Socialdemokraternas kongress. Hon vill inte prata om regeringsbildningen och överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna, men hoppas att kongressen kommer handla mycket om det organisatoriska och facklig-politisk samverkan.

– Vi måste stärka Socialdemokraternas och fackföreningarnas roll gemensamt, hitta tillbaka till rötterna där Socialdemokraterna har sina väljare och det är ju bland oss som jobbar inom välfärdsyrkena. Det är de frågorna Socialdemokraterna borde driva, säger Malin Sjunneborn.

Hon säger att partiet måste få med sig gräsrötterna och de fackliga och synliggöra Kommunals frågor.

– Det var något som tappades i hela valrörelsen och det vill vi att partiet ska ta tillbaka. Det blir stora konsekvenser för våra väljare om man inte driver frågorna som gynnar kommunalarna.

Undersköterskan är en väldigt utsatt grupp i vården. Det kommer nya yrkestitlar hela tiden som konkurrerar med undersköterskans roll och det skapar en otrygghet som vi vill få bort.

Malin Sjunneborn

Viktiga sakfrågor för henne är anställningstryggheten, avskaffande av allmän visstidsanställning, betald kompetensutveckling på arbetstid och undersköterskelegitimation.

– Det är en jätteviktig del för att stärka undersköterskans roll. Undersköterskan är en väldigt utsatt grupp i vården. Det kommer nya yrkestitlar hela tiden som konkurrerar med undersköterskans roll och det skapar en otrygghet som vi vill få bort, säger Malin Sjunneborn.

På förra kongressen som hölls för två år sedan drev ombuden från Kommunal hårt frågan om att partiet ska driva att undersköterska blir ett legitimationsyrke. De nådde framgång – partistyrelsen ändrade sig och kongressen beslutade att Socialdemokraterna ser positivt på att frågan om undersköterskelegitimation utreds.

Strax efter det tillsatte dåvarande äldreminister Åsa Regnér (S) en statlig utredning med uppgift att se över yrket undersköterska och utreda behovet av en legitimation. Den utredningen är snart klar och ska presenteras den 30 april.

I förslaget till politiskt program som ska behandlas på helgens S-kongress står: ”Undersköterskeutbildningen ska säkerställas och yrket regleras, exempelvis genom legitimation eller en skyddad yrkestitel.” Malin Sjunneborn vill ändra den skrivningen så att partiet entydigt ställer sig bakom att undersköterskelegitimation ska införas. Hon tror att det kan bli strid om den frågan.

– Det har man redan hört att det kan bli mycket diskussioner i den frågan. Sen tror jag att det kommer bli mycket kring det facklig-politiska, vilka frågor som syntes i valrörelsen och vilka som inte syntes, säger hon.

Socialdemokraternas kongress hålls i Örebro 22-24 mars.