Nyligen avslöjade Kommunalarbetaren och Arbetet missförhållanden i hemtjänstföretaget Enklare Vardag. Efter våra artiklar har nu två kommuner sagt upp avtalet med företaget.

Fackförbundspressen är inte bara viktig för de egna medlemmarna utan för hela samhället. Det är nästan bara i fackförbundstidningarna som arbetsmarknaden granskas och skildras. Trots att arbetslivet upptar en så stor del av människors liv är det ont om bevakning av förhållandena på våra arbetsplatser i dagstidningar, tv och radio.  Det beror på allt mer slimmade redaktioner som inte har möjlighet att prioritera denna bevakning. Det är synd, för det är genom granskningar som missförhållanden kan avslöjas vilket i din tur kan leda till förbättring.

Exemplen är många inom fackförbundspressen på granskningar och avslöjanden som varit viktiga inte bara för de egna medlemmarna utan också för samhället i stort. Därför har det under åren regnat både guldspadar och andra fina priser och nomineringar över reportrar på dessa tidningar.

Nyligen avslöjade exempelvis tidningen Dagens Arbete tillsammans med Expressen att det finns ett antal personer dömda för brott som arbetar inom de privata väktarbolagen. Livvakterna arbetar bland annat med att vakta våra riksdagsledamöter.

Hot och hat är ett växande problem för både politiker och journalister, men att det dessutom finns bland de som ska skydda dessa personer är oerhört otäckt. Tack vare DA:s och Expressens granskning kan det förhoppningsvis leda till en förändring av hela branschen.

Också vår nya kultur- och demokratiminister Amanda Lind lyfte nyligen på en dag anordnad av branschorganisationen Sveriges tidskrifter, vikten av organisationspressen. Hon pratade om hur viktigt det är med fria, granskande medier och betonade särskilt att organisationspressen är viktig för mångfalden.

Att lyssna på medlemmarna och låta många olika röster och åsikter komma till tals är en viktig del i medlemstidningars uppdrag. Det är beklämmande att Lärarförbundet i detta sammanhang gör precis tvärtom.

De har trots protester från flera medlemmar valt att lägga ut sin tidningsproduktion utanför huset och endast två av 28 journalister har valt att följa med till contentbyrån som nu ska göra tidningarna. Det innebär ett enormt kompetenstapp i den viktiga granskningen av vårt lands skolor.

Det är svårt att förstå varför Lärarförbundet väljer denna väg och på vilket sätt det ska göra det lättare för förbundet att vända den negativa medlemsutvecklingen.

Fria, självständiga fackförbundstidningar får starkt genomslag för sin journalistik. På så sätt sätter de viktiga frågor för medlemmarna på kartan för en större allmänhet. Genom att granska och uppmuntra till diskussion och debatt är tidningarna också viktiga för att stärka demokratin. På så sätt kan din fackförbundstidning bidra till ett bättre arbetsliv och samhälle för dig som läsare!