Att så få söker sig till bristyrkena är ett samhällsproblem – som bara kommer att bli värre om rätt åtgärder uteblir. För att dagens medlemmar i Kommunal ska få fler arbetskamrater i framtiden behövs investeringar i välfärden precis som det i dag satsas på infrastruktur och byggnationer.

Både arbetsgivarnas och Arbetsförmedlingens prognoser visar att antalet lediga arbeten inom de branscher som Kommunal organiserar är rekordstort. Alla som utbildar sig får arbete.

Men varför syns inte det i antalet sökande till de två yrkeslinjer som leder till arbete? Vem ska arbeta inom omsorgen i framtiden? Och var finns de som i framtiden ska rekryteras? Välfärden skriker efter folk och det är dags att inse allvaret.

I Västerbotten finns nu de första siffrorna när det gäller sökande till de olika gymnasielinjerna inför nästa skolår. Antalet förstahandssökande till de olika gymnasielinjerna visar också hur attraktiva dessa linjer är. De ger dessutom en fingervisning om hur attraktiva vissa yrken är.

De två yrkeslinjer som är rekryteringsbas för vård och omsorg, funktionshinder samt förskola lockar 246 förstahandssökande i hela Västerbotten. Totalt antal elever i Västerbotten som sökt till någon av länets alla linjer är 3027.

Under många år har det varit känt att det kommer att vara svårt att rekrytera till vård, omsorg, funktionshinder. Det saknas också utbildad personal inom förskolan.

Undersköterskor, barnskötare, personliga assistenter, stödassistenter är alla yrkesgrupper som rekryteras från de två gymnasielinjerna vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet.

Varje dag i länet går anställda inom dessa yrken i pension och många väljer att söka andra arbeten. Att endast 246 av eleverna i årskurs nio i Västerbotten då väljer att vilja utbilda sig till yrken som garanterar arbete måste ses som ett underkännande till arbetsgivarna.

Att locka unga att söka sig till ett yrke handlar om att göra yrket attraktivt.  Utvecklingen att färre söker sig till yrkesutbildningar som garanterar arbete måste brytas.

Kommunal arbetar ständigt för att förbättra villkoren för medlemmar och potentiella medlemmar. Men framtidens välfärd hänger på att det i framtiden finns personer som vill utbilda sig. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar för att göra yrkena mer attraktiva igen.

För att få attraktiva yrken behövs ett antal investeringar:

  • Heltid som norm
  • En arbetsmiljö och organisation som lockar dagens unga
  • En arbetsmiljö och organisation som gör att dagens anställda pratar gott om det yrke de i grunden älskar
  • Att barnskötare ses som en del av den pedagogiska personalen i alla landets kommuner
  • Att tillsvidareanställningar är grunden.
  • Att legitimation för undersköterskor blir verklighet
  • Att lönen motsvarar det ansvar man har

Arbetsgivarna och ansvariga politiker har ett ansvar att agera nu, i morgon kan det vara försent!