Jobbet upptar en stor del av vår vardag. Därför är det viktigt att kunna känna trygghet på arbetsplatsen. Siffror visar att antalet dödsolyckor i arbetslivet ökar för fjärde året i rad. Att vinka till barnen när de lämnas av på förskolan och vara säker på att kunna hämta dem efter jobbet måste vara en självklarhet. Ändå är det inte så.

Siffran på antalet dödsolyckor på arbetsplatser är alarmerande hög. 58 personer dog på jobbet under förra året. Det är den högsta siffran på många år. Pappor, mammor, flickvänner, pojkvänner, vänner och barn som aldrig kommer hem igen. Som aldrig någonsin mer kan hämta på förskolan. Hur kan det få se ut så här i vårt land 2019?

Dödsolyckorna är vanliga i exempelvis skogs- och jordbruk. Här är arbetet med maskiner och fordon en risk. Även inom räddningstjänsten förekommer att människor avlider. Många gånger handlar det om klämskador som uppstår när olycksplatser i trafiken ska spärras av.

 Arbetsmiljöverket har uppgett att en anledning till de dystra siffrorna kan vara högkonjunkturen som gjort att det är hög tidspress och att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte hinns med eller prioriteras som det borde.

En annan anledning skulle kunna vara att arbetslivet blir alltmer slimmat. Företag tar in underentreprenörer som tar in underentreprenörer som tar in underentreprenörer. Därmed blir det också mer otydligt vem som har arbetsmiljöansvaret och det finns en större risk att det tullas på säkerheten.

Ett annat skäl till olyckor kan vara upphandlingar där priserna pressas och de lägsta anbuden vinner. Om något verkar för bra för att vara sant är det oftast precis så det är. Ett lågt pris kan innebära att säkerheten påverkas. Det kostar att ha schysta villkor, det är värt varenda krona.

Just nu tycks nollvisionen som klubbades 2016 vara långt borta. Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste därför prioriteras i alla branscher och fackförbund och arbetsgivare är nyckelspelare i detta arbete. Varje förälder måste kunna lova sina barn att hämta dem som vanligt efter jobbet utan att vara orolig över att inte kunna hålla sitt löfte. Ingen ska behöva vara rädd för att dö innan arbetsdagen är slut.