I somras fick jag ett fem månaders vikariat på ett privat äldreboende. Jag hade jobbat där i en månad när gruppledaren ringde och sade att jag skulle titta in till henne, ”så ska vi prata lite”, som hon sade. När jag infunnit mig kom även min chef in och de frågade hur jag tyckte det gick för mig på jobbet. Jag svarade att det gick bra och att jag trivdes bra, för det gjorde jag.

Jag fick då veta att kolleger inte tyckte det gått bra för mig på jobbet. Jag såg inte helheten, ansåg de, till exempel att köket behövde tas. Därför hade chefen bestämt sig för att avsluta mitt vikariat! Jag blev så ledsen, för jag visste ju inget om vad somliga tyckte.

Till mig har kollegerna sagt att det gått bra för mig.

Mitt lokala fack ­anser att så här får en uppsägning inte gå till, men jag har inte fått ­någon hjälp. Vad gör jag?

/ En ledsen före detta vikarie

Lars-Sture Johansson ombudsman på Kommunal

SVAR: Avslutades vikariatet med omedelbar verkan eller fick du arbeta kvar under vikariatstiden?

En arbets­givare kan i förtid avsluta en visstidsanställning/vikariat om det finns saklig grund enligt LAS, lagen om anställningsskydd.

Nu vet jag för lite för att kunna avgöra om detta har gått rätt till.

Finns kollektivavtal som har skrivningar om avslut av vikariat? Vad står i ditt anställningsavtal?  Du upplever att det lokala facket inte varit till någon hjälp.

Ta då genast kontakt med din ­lokala avdelning för att reda ut ärendet och om möjligt vidta åtgärder i ärendet.