Jag undrar om det var rätt att neka mig den lön jag redan hade när jag började en annan anställning hos samma arbetsgivare kommunen, men på en annan avdelning? Jag fick gå ner 1 122 kronor. Vid tillfället tillhörde jag Seko. Hur har de resonerat?

/ Besviken och fattig

Pia Svedestedt ombudsman på Kommunal

SVAR: Jag förstår att du är besviken. Ingen ska få sänkt lön när man flyttar från en avdelning till en annan med samma typ av anställning. Det framgår dock inte helt klart om du har samma typ av tjänst i dag som tidigare eller om tjänsten är inom samma område. Lönen ska baseras både på utbildning och erfarenhet och vara individuellt värderad. Det är ofta flera olika faktorer som är avgörande för hur lönen kan sättas.

Du bör ta kontakt med ditt lokala Kommunal, som kan hjälpa dig att reda ut om det var rätt att sänka din lön.