Bättre arbetsvillkor, möjlighet till en egen försörjning och egna bostäder, kvinnoklubbar i facket, semesterbostäder för kvinnor, tidskriften ”Arbetets kvinnor”… Listan kan göras oändlig för Anna Johansson-Visborg (1876–1953) var handlingskraften personifierad.

Nu finns en biografi om hennes liv, ”Min kärlek har stannat mest hos er” skriven av Jane Morén.

– När hon gick fram på väg någonstans snappade hon upp allt; nöd, orättvisor, utsatthet, allt som var oschyst. Och så satte hon igång och försökte förändra.

”Min kärlek har stannat mest hos er” av Jane Morén.

Jane Morén menar att vi har mycket att lära av Anna Johansson-Visborg, inte minst att vi måste hålla vår historia levande:

– Vi kan inte leva som om vi bara är nedsänkta i alla de här rättigheterna som finns i dag. Det är människor som kämpat för att vi ska ha dem. Det farliga med minnesförlusten gäller främst dem som har makt, som glömt och därför kan gå med på förändringar som drabbar arbetarna, för de har ingen kontakt med historien eller med den verklighet arbetarna lever i.

Anna Johansson-Visborg var en person som fick människor med sig, hon kämpade för organisering och insåg att kunskap är makt.

– Hon gav verkligen inspiration till att om vi kämpar tillsammans så är vi starka. Hon drog upp en vision om att det går att få ett bättre liv om man går samman. Hon tryckte hela tiden på vikten av att organisera sig fackligt, även om det på den tiden kunde innebära stora personliga risker. Och det där ser ju tyvärr ut att komma tillbaka.

Jane Morén arbetade tidigare inom hemtjänsten och har skrivit om det i boken ”Kaneltimmen”, hon är redaktör för tidskriften ”Klass”.