Avdraget för fackföreningsavgiften försvinner från den 1 april. Avdraget avskaffas på grund av att Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion fick flest röster i riksdagen i december, det betyder att den sätter ramarna för årets skatter trots att partierna är i opposition.

Att en socialdemokratisk regering lägger fram ett förslag om att avskaffa avdrag för fackavgiften och därigenom försvagar fackföreningsrörelsen är en speciell situation. Detta märktes i riksdagsdebatten inför beslutet. Peter Persson, ledamot från Socialdemokraterna i skatteutskottet, menade att ingen socialdemokrat hade önskat detta och att de helt enkelt tvingades lägga fram förslaget av respekt för Sveriges riksdag.

Från riksdagens talarstol talade han om en attack mot Sveriges löntagare:

– Det här betänkandet och budgetmotionen illustrerar någonting mycket viktigt för alla löntagare i vårt land. Där nere sitter de, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna – hand i hand går de stolt till attack mot svensk fackföreningsrörelse och löntagare. Detta kommer vi minnas!

Strax därefter röstade trots allt både Peter Persson och de andra socialdemokraterna i riksdagen för att avskaffa avdraget.

Det kryphål som gör det möjligt att betala in fackavgiften i förväg senast 30 mars och därmed få avdrag för avgifter som gäller även efter den 1 april, finns dock kvar efter att riksdagen fattat beslut.

När avdraget togs bort förra gången (av den dåvarande borgerliga regeringen) täpptes kryphålet till. Ekonomistyrningsverket har i sitt remissvar i frågan påpekat kryphålet för den nuvarande regeringen och varnat för att staten kan få mindre skatteintäkter än beräknat om det inte täpps till. Regeringen brydde sig dock inte om det när de formulerade sin proposition.

När riksdagens skatteutskott berett förslaget har kryphålet diskuterats, säger moderaternas Niklas Wykman, andre vice ordförande i utskottet, men Moderaterna valde att inte lämna in någon motion om att det skulle täppas till:

– Jag tycker att det är nonchalant av regeringen att medvetet underfinansiera budgeten genom att göra så här. Men det är inget vi vill hjälpa dem att korrigera, deras dumheter får stå för dem, säger Niklas Wykman.

Vänsterpartiet reserverade sig mot förslaget och ansåg att riksdagen skulle säga nej. Att avskaffa skattereduktionen för fackavgiften kan leda till att färre personer blir medlemmar i en fackförening vilket i sin tur kan försvaga den svenska arbetsmarknadsmodellen, menar Vänsterpartiet.

Den som har en fackföreningsavgift på 500 kronor i månaden har med skatteavdraget betalat 375 kronor.