Med hamnkonflikten som murbräcka har Svenskt Näringsliv drivit stenhård propaganda om inskränkt strejkrätt. Samtidigt har regeringen börjat utreda ett lagförslag med samma linje. Även LO:s och flera toppar inom fackförbunden har stöttat lagförslaget. Kanske tror de att just deras avtalsområden inte kommer påverkas av en begränsad strejkrätt. Hos oss vanliga arbetare finns det dock en stor oro för hur lagstiftningen kommer påverka framtida kollektivavtal.

Den föreslagna inskränkningen av strejkrätten skulle öppna för att fler arbetsgivare ägnar sig åt ”avtalsshopping”, alltså att man väljer ett avtal som är ”billigare” och ställer olika fackliga organisationer mot varandra. Risken växer då också för att arbetsgivare bidrar till startandet av egna, medgörliga, fackförbund som de kan teckna fördelaktiga avtal med. Det finns i dag starka krafter som vill minska anställdas inflytande och försvaga arbetarrörelsen.

Kommunal vill inte stoppa begränsad strejkrätt

Nyheter

Vi behöver i dag snarare stärka än försvaga arbetstagarnas position på arbetsmarknaden. Inte angripa en grundläggande rättighet för ett fritt och välorganiserat arbetsliv. Det blir allt tydligare att Socialdemokraterna måste välja sida. Vill de vara ytterligare ett borgerligt parti som slåss för högre hyra och lägre lön? Eller ska man vara arbetarnas röst i den lagstiftande församlingen?

Hamnkonflikten blev löst utan någon lagstiftning och regeringen bör därför vara försiktig med att lägga sig i arbetsmarknaden på det här området. Uttalanden från Pappers, Fastighets och Byggnads fackförbund kritiserar att någon vidare lagstiftning ska behövas. Kommunal bör vara lika tydliga om att denna fråga ska lämnas i fred av lagstiftarna. Vi uppmanar därför alla kommunalare att påverka era förtroendevalda och särskilt era kongressombud att verka för att Kommunal drar tillbaka sitt stöd till lagförslaget. Strejkrätten måste lämnas orörd!

 

För Kommunalvänstern Stockholm: