När ska man söka?

Vuxengymnasium och yrkeshögskola

Kurserna kan starta vid olika tider under året, och har därför olika ansökningsdagar. För vuxengymnasiet kan du kolla med din kommun vilka tider som gäller. För Yrkeshögskolan hittar du info på www.yrkeshogskolan.se.

Högskola

Högskolekurser i hela landet ska man anmäla sig till senast 15 april för höst-terminen.

Vem får söka?

Vuxengymnasium (Komvux)

Man kan normalt läsa på Komvux från 1 juli det år man fyller 20 år. Man får söka kurser som man inte har godkänt gymnasiebetyg i.

Yrkeshögskola
Man ska ha gymnasieexamen eller mot-svarande. Som ”motsvarande” kan praktisk erfarenhet eller andra utbildningar räknas. För vissa kurser finns särskilda krav, som speciella gymnasiekurser eller yrkeserfarenhet.

Högskola

Här krävs svensk eller utländsk gymnasie-examen eller motsvarande kurser på folkhögskola. För många kurser och utbildningar ställs särskilda krav. Om man saknar formell behörighet, men tycker att man skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt, finns möjlighet att få detta prövat. På www.antagning.se finns mer information.

Vanliga frågor

Får jag ledigt för att studera?

Om du varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare i minst sex månader eller sammanlagt minst 12 månader de senaste två åren har du rätt att ta tjänstledigt för studier.

Hur funkar studiemedel?

Om du studerar på heltid får du 2  669 kronor i veckan, varav 1  860 kronor är lån och 809 kronor är bidrag. Tilläggsbidrag för ett barn är 153 kronor i veckan. Mer om studiemedel på www.csn.se

Kan jag jobba extra när jag får studiemedel?

Ja, men om du får mycket lön får du mindre studiemedel.

Hur funkar det med a-kassan?

Du kan vara kvar i a-kassan medan du studerar. Du som är arbetslös och söker heltidsarbete kan få ersättning från a-kassan om du pluggar högst 50 procent, och inte längre än 20 veckor under en ersättningsperiod (300 dagar). Studierna får inte hindra dig att ta ett heltidsarbete.