I debatten om hur pensionerna ska förbättras ställs det ofta upp som ett val mellan mer pengar till pensionärerna, eller en bättre löneutveckling för löntagarna. Om högre pensioner ska tas genom höjda arbetsgivaravgifter minskar möjligheten för facken att förhandla upp lönerna, det som brukar kallas löneutrymmet.

Men på AMF vill man tillföra ett nytt perspektiv. Arbetsgivaravgiften går till att finansiera både pensioner och socialförsäkringar som exempelvis sjukpenning och föräldrapenning.

Efter att sjukförsäkringen har stramats åt har staten fått ett allt större överskott från arbetsgivaravgifterna, ett överskott som gått in i statskassan. En tredjedel av arbetsgivaravgifterna går enligt AMF i dag till statens budget. En större del av det skulle kunna användas för att förbättra pensionerna, argumenterar AMF:s trygghetsekonom Dan Adolphson Björck.

– Alla mäktar inte med en högre pensionsålder fullt ut och det går att förstärka den allmänna pensionen utan att skicka räkningen till löntagare eller arbetsgivare.

Dan Adolphson Björck påpekar att staten såklart även behöver pengar till att finansiera välfärden, men vill lyfta att det finns olika vägar att gå om man vill göra något åt de låga pensionerna.

Nästa år höjs pensionsåldern. Samtidigt får de sämst ställda pensionärerna en förstärkning av sin pension genom en höjning av bostadstillägg och garantipension, det grundskydd som finns för att även lågavlönade och de som inte jobbat alls ska kunna klara sig när de blir gamla.

Men det politikerna inte har gjort något åt är att systemet med garantipension gör det mindre lönsamt att arbeta, särskilt för kommunalare som har låga löner. Enligt beräkningar från Folksam får den genomsnittlige kommunalpensionären bara 440 kronor mer pension per månad jämfört med den som inte arbetat alls under sitt liv, vilket väckte upprörda reaktioner hos läsare.

Kommunalarbetaren har också i en granskning visat hur många kommunalare bara förlorar några hundralappar på att gå i pension några år tidigare än 65.

Nu är det dags att politikerna värnar inkomstskyddet för den allmänna pensionen, menar AMF. Annars riskerar kopplingen mellan ett långt yrkesliv och en rimlig pension att minska för stora grupper. Kommunal och LO har tidigare krävt att arbetsgivarna ska betala in mer till den allmänna pensionen genom en höjning av pensionsavgiften, den del av arbetsgivaravgiften som går till pensionerna.

Kommunal tycker också att det måste bli lättare att få rätt till sjukpenning eller sjukersättning i slutet av arbetslivet, då många kommunalare är utslitna och inte orkar jobba fram till pensionsåldern. På Socialdepartementet utreds just nu frågan om höjd pensionsavgift och ett förslag väntas komma under våren.