Nyligen avslutades konflikten mellan Hamnarbetareförbundet och arbetsgivarna i Sveriges hamnar. Hamnarbetareförbundet har tecknat ett hängavtal på Transports avtal, vilket LO hela tiden har hävdat är enda acceptabla lösningen.

När konflikten är över tycker en del förbund inom LO att den lag som ska begränsa strejkrätten inte längre behövs, vilket tidningen Arbetet rapporterat om. Lagförslaget, bygger på en överenskommelse mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv. Det motiveras med att Hamnarbetareförbundets konflikt måste stoppas.

Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare, säger att lagen behövs även om den konflikten är över.

– Det kan annars dyka upp liknande fall i framtiden. Lagförslaget innebär ingen begränsning i strejkrätten för oss i Kommunal eller andra förbund inom LO. Om lagförslaget stoppas riskerar vi i framtiden andra förslag från klåfingriga politiker som bland annat vill förbjuda rätten sympatiåtgärder i en konflikt, fortsätter hon.

Kommunals stöd till lagförslaget kan bli en het fråga vid förbundets kongress i maj. Tre tunga avdelningar har skickat in motioner som är kritiska till att strejkrätten begränsas. På andra håll är kommunalare aktiva i nätverk till försvar för strejkrätten.

Lenita Granlund är dock trygg i det lagförslaget som enligt planerna ska börja gälla från den 1 juli i år, om det godkänns av riksdagen vilket är troligt.

– Det är bra att samma spelregler ska gälla för alla fack när det gäller strejkrätten, säger hon.

Fotnot: Bilden är licenserad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia.