Personal som tvingas arbeta 250 timmar i månaden och tjänar 54 kronor i timmen, fusk med tidrapporteringar och personal som arbetar under falskt namn, enligt källor och dokumentation. I tisdags avslöjade KA och Arbetet stora missförhållanden i hemtjänstföretaget Enklare Vardag.

Företaget har avtal med sju kommuner i Stockholmsområdet. Som vi berättat har de flesta av dem tidigare larmats om liknande uppgifter, bland annat genom ett anonymt brev som kom in till kommunerna i augusti förra året. Solna nöjde sig då med en försäkran från företaget om att det inte låg någon sanning i brevet.

Sju kommuner i Stockholmsområdet har eller har haft avtal med Enklare vardag.

Fusket i Enklare Vardag

Företaget får fortsätta – trots larm om fusk

Nyheter

Samuel Klippfalk (KD) är ordförande i omvårdnadsnämnden i Solna stad och säger att det är allvarligt om uppgifterna stämmer.

– Sen kan vi ju konstatera att det är anonyma källor vilket gör det svårt att kontrollera och i någon mening står ord mot ord. Vi har ingen indikation på att brukarna inte får den vård och omsorg de har rätt till, säger Samuel Klippfalk.

Han säger att de ändå kommer att göra en fördjupad uppföljning efter KA:s och Arbetets artiklar för att kontrollera uppgifterna. Solna har inte gjort oanmälda kontroller av företaget, men Samuel Klippfalk tror ändå att de skulle ha upptäckt den här typen av fusk.

Han säger också att de flesta av hemtjänstkunderna i Solna har digitala lås som tidsregistreringarna är kopplade till, vilket gör det svårt att plocka med sig inloggningskvittenser som har gjorts i andra kommuner. Däremot medger han att de inte kan veta att rätt person har varit på plats.

Jag tycker ändå att valfriheten är viktig, det gör till exempel att man kan erbjuda hemtjänst med olika språkinriktning.

Samuel Klippfalk

Samuel Klippfalk tycker ändå att det är värt det att ha LOV i hemtjänsten.

– Tyvärr finns det människor som vill dra nytta av våra gemensamma välfärdssystem på ett otillbörligt sätt. Jag tycker ändå att valfriheten är viktig, det gör till exempel att man kan erbjuda hemtjänst med olika språkinriktning. Våra kontrollmekanismer säkerställer att brukarna får den vård och omsorg de ska ha, säger Samuel Klippfalk.

Han har svårt att svara på hur de skulle resonera om de inte hittade några bevis för att företaget gjort något fel i just Solna, men däremot i andra kommuner.

– Det är en svår fråga, för de har ju fortfarande levererat enligt avtal hos oss då. Men de fördjupade granskningarna hos oss och säkert även i andra kommuner kommer att utvisa detta. Men den verksamheten du beskriver tycker jag inte låter renhårig. Jag vill gärna ha renhåriga verksamheter i Solna, säger Samuel Klippfalk.

Ardalan Shekarabi.

Fusket i Enklare Vardag

Ministern om fusket: ”Oacceptabelt”

Nyheter

När Lidingö stad fick brevet med anklagelserna mot Enklare Vardag, gjorde de som Solna och nöjde sig med att företaget försäkrade att det inte var sant. Birgitta Sköld, kommunalråd för det lokala Lidingöpartiet och ordförande i omsorgs- och socialnämnden säger att Lidingö har kontrollerat företaget som de ska.

– Vi har kontrollerat alla bitar vi kan kontrollera. Det är betalningar av arbetsgivaravgifter, skatter, tillgångar med mera, och vi har inte hittat någonting. Men nu när vi har läst era artiklar har vi beslutat att titta en gång till, så vi kommer att gå tillbaka och göra ytterligare en genomlysning, säger Birgitta Sköld.

Du säger att du vet att det har hänt, jag vet inte det. Jag har inga sådana uppgifter.

Birgitta Sköld

Men vår granskning handlar inte om att företaget inte betalat in skatter och arbetsgivaravgifter. Det vi visar är att man utnyttjar de anställda och fuskar med tidsregistreringarna.

– Jag kan inte kommentera det utan jag kan bara kommentera det jag vet att vi har gjort och det jag vet är fakta. Du säger att du vet att det har hänt, jag vet inte det. Jag har inga sådana uppgifter, utan det vi gör är att vi gör de kontroller vi har i våra riktlinjer och följer upp det som vi är ålagda att följa upp och det har vi också gjort.

Rent principiellt, vill ni ha ett företag som gör så här i andra kommuner?

– Jag kan inte svara på det utan vi hanterar de avtal vi har på ett rättssäkert sätt.

Enklare Vardags huvudkontor på Östermalm i Stockholm.

Fusket i Enklare Vardag

Vd:n svarar: ”Falska anklagelser”

Nyheter

I Upplands Väsby, som har hittat en rad brister hos Enklare Vardag, väntar man på att företaget ska komma in med en redovisning av hur de har ”vidtagit rättelse” med anledning av bristerna. Ordföranden i omsorgsnämnden vill inte svara på frågor.

Andra vice ordföranden i nämnden, socialdemokraten Barbro Brolin, säger att hon ser allvarligt på det som kommer fram i granskningen av Enklare Vardag.

– Vi tycker naturligtvis att det är fruktansvärt och vi kommer gå till botten och titta på vad som har hänt, säger Barbro Brolin.

Det här kanske är nackdelen med valfriheten, nu kommer de här sakerna fram och det är ju jättebra att det kommer fram.

Barbro Brolin

Hon har inga synpunkter på hur förvaltningen har skött ärendet och litar på juristernas bedömning att de inte har på fötterna för att häva avtalet.

– Det här kanske är nackdelen med valfriheten, nu kommer de här sakerna fram och det är ju jättebra att det kommer fram, säger Barbro Brolin.

Kommunals ordförande för sektionen för privat vård och omsorg i Stockholm menar att avtalen är felaktigt utformade om de inte tillåter att man gör sig av med oseriösa aktörer. Barbro Brolin är positiv till att se över avtalen.

– Vi måste kanske se över och titta på avtalen och det gör ju tjänstemännen på kommunen nu. Men när man ingår ett avtal tänker man ju inte att här kan man fuska. Jag tror inte att de tänkte på det när de skrev avtalet, det är väl ingen människa som tänker på det, att man tror att någon fuskar.

Vi vet ju vad som hände i Södertälje 2013, där var det massivt fusk i hemtjänsten och ett stort antal personer dömdes för bedrägeri mot kommunen och staten. Socialchefen i Upplands Väsby säger till mig att vi vet att det förekommer organiserad brottslighet i hemtjänsten. Är det kanske inte så att man ska skriva avtal där man tar höjd för att det finns aktörer i branschen som håller på så här?

– Det kan jag faktiskt inte svara på, för de här avtalen ingicks under förrförra mandatperioden. Det är klart att de måste ses över och jag är övertygad om att tjänstemännen sitter och gör det nu för att det här inte ska upprepas, säger Barbro Brolin.