Socialminister Lena Hallengren (S) reagerade starkt när hon läste Arbetets och Kommunalarbetarens granskning av hemtjänstföretaget Enklare Vardag.

– Först läser man ju hela artikeln, sen läser man den en gång till och undrar, kan det här verkligen stämma, har vi den här typen av skuggföretag? Man vill ju inte tro att det är sant.

Enklare Vardag har avtal med sju kommuner i Stockholmsområdet.

Fusket i Enklare Vardag

Politiker: ”Ord står mot ord”

Nyheter

I granskningen beskriver källor hur de tvingas jobba långt mer än vad reglerna tillåter utan att få betalt för all arbetstid. Det förekommer också att de tvingas betala tillbaka delar av lönen om ledningen anser att de inte jobbat tillräckligt mycket.

Flera kommuner vi talat med menar att företaget får bra resultat i deras kvalitetsuppföljningar. Men enligt Lena Hallengren räcker inte det.

– Jag tycker också att kommunerna har ett ansvar för att stå upp för den svenska välfärdsmodellen och schysta villkor på arbetsmarknaden. De allra flesta kräver kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor och då kan man inte bara förvänta sig det på papperet. Det ska också fungera i verkligheten. Då har man ett ansvar att följa upp också villkoren och inte bara göra en kvalitetsmätning, säger hon.

Ardalan Shekarabi.

Fusket i Enklare Vardag

Ministern om fusket: ”Oacceptabelt”

Nyheter

Hur kommer man åt det då? Flera av kommunerna säger att de är inte är någon polismyndighet och inte har resurser att utreda brottslighet.

– Det är förvisso sant. Samtidigt har lagstiftningen stärkts, man har ökat möjligheten för polisen att göra arbetsplatsinspektioner. Det handlar om Migrationsverket, det handlar om polisen och det handlar om Skatteverket. Ansvariga myndigheter måste gå in och granska när man har misstanke om den här typen av utnyttjande, säger Lena Hallengren.

Elisabeth Antfolk, Kommunal.

Fusket i Enklare Vardag

Kommunal: ”Fullkomligt förkastligt”

Nyheter

I granskningen framgår också att Enklare Vardag gjort stora vinster och utdelningar. De senaste åren har vinstmarginalen legat runt 10 procent. Socialdemokraterna har tidigare drivit frågan om vinstbegränsning i välfärden, men det förslaget saknar majoritet i riksdagen.

– Jag tycker det är fortsatt viktigt att uppmärksamma det som faktiskt kan hända när man släpper kontrollen, men jag tycker inte det är så enkelt som att det bara handlar om vinster i välfärden. Det handlar om uppföljning, insyn, offentlighetsprincipen. Det finns flera verktyg man kan använda sig av.