– De här kommunerna ska veta att vi vet exakt vilka ni är och vi kommer gå ut i lokal media och lyfta det med utbildningsministern, säger Tobias Baudin.

Enligt Kommunal är det i dag cirka 44 kommuner som har beslut på att inte tillsvidareanställa barnskötare. Kommunalarbetarens granskning visade för fem år sedan att det var 50 kommuner som uppgav att de enbart ville anställa förskollärare.

Förra året var siffran nere i 45 kommuner. Det går alltså framåt, men långsamt. Tobias Baudin tycker att det är synd, inte minst med tanke på att den nya läroplanen lyfter barnskötarnas roll.

– Jag tycker att man måste inse att förskollärare och barnskötare är ett team och att det blir bättre för barnen när de jobbar tillsammans.

Förskolan är en sektor som länge haft ett skriande behov av utbildad personal och enligt prognoser från arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommer läget bara att förvärras. Tobias Baudin säger att han i möten med arbetsgivare ofta hör att de vill höja kvaliteten i förskolan och därför vill satsa på förskollärare, trots att det är stor brist på den yrkesgruppen i dag.

– Men det är två olika kompetenser. Det är obegripligt att man ska ha medarbetare som har längre utbildning än man behöver. Man ska medarbetare som har rätt utbildning, det är det man ska eftersträva.

På Kommunal anser man att det behövs en satsning på utbildning, både vuxenutbildning och validering för barnskötare och att man gör tydligt vad som krävs för att få bära yrkestiteln. Det behövs en gemensam nationell syn på vad som är barnskötarnas kompetens, inte minst för att höja statusen på yrket.

– Jag kommer att lyfta de här frågorna med utbildningsministern, men även problemet med för stora barngrupper och den ökade dokumentationen i förskolan, säger Tobias Baudin.