LO:s siffror visar att hälften av arbetarkvinnorna jobbar deltid och bara fyra av tio jobbar vanlig kontorstid. Fokus i årets Jämställdhetsbarometer, som ges ut för sjätte gången, ligger på ekonomisk jämställdhet och möjligheten att kombinera jobb och familj.

Orsaken till att så få arbetarkvinnor jobbar heltid beror dels på att de inte får heltidsanställning och dels på att jobbet är för påfrestande. Kvinnor tar också oftare större ansvar för barn vilket gör att många går ned i tid. Som jämförelse jobbar 15 procent av arbetarmän och 10 procent av manliga tjänstemän deltid.

– Det är lika svårt för en man att få deltid som för en kvinna att få heltid, sade Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande, vid en pressträff.

En ny rapport från TCO visar också att kvinnor tar ut mycket mer föräldrapenning än männen, även om männens andel ökar.

Att så många kvinnor i arbetaryrken jobbar deltid gör att lönen i genomsnitt ligger på knappt 21 000 kronor i månaden, visar LO:s rapport. För manliga tjänstemän är genomsnittet drygt 42 000 kronor.

En tredjedel av kvinnor i arbetar- och tjänstemannayrken har jobb riskerar att leda till ohälsa.

LO är starkt kritisk till flera ekonomiska reformer som finns i den överenskommelse som Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjort med Centerpartiet och Liberalerna, som till exempel att avskaffa värnskatten.

– Det är skattereformer som kommer att gynna rika män, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

För att öka jämställdheten anser LO att fasta anställningar måste bli självklara. De vill också avskaffa allmän visstid, avskaffa rut-avdraget och lagstifta om rätt barnomsorg dygnet runt.

Det positiva är att kvinnors löner under de senaste åren ökat mer än männens, vilket LO presenterade i sin lönerapport.