Det var i början av december som Norrbottens Media avslöjade att cheferna på äldreboendet Ingridshem i Luleå av misstag skickat ut en lista där de skrivit vad de ansåg om personalen. På listan fanns personnummer och anställda beskrevs med olika värdeord som ”lat” eller ”osmidig”.

Som KA rapporterat om inledde Kommunal en förhandling där de krävde att arbetsgivaren skulle betala skadestånd till personalen för det lidande som listan orsakat. Men nu har förhandlingen avslutats i oenighet. Det berättar Gudrun Dickman som är ombudsman för Kommunal Norrbotten och som lett förhandlingarna.

– Vi har yrkat på skadestånd till alla medlemmar som var med på listan och även till två fackliga ombud som nekats att delta på en arbetsplatsträff. Men arbetsgivaren vill inte betala det skadestånd vi har yrkat på, säger Gudrun Dickman.

Cheferna som skrivit och av misstag mejlat ut listan arbetar fortfarande kvar på äldreboendet. Detta trots att Kommunal yrkat på att det inte är lämpligt att de har kvar personalansvaret i det här läget. Efter händelsen mår personalen på Ingridshem dåligt och förtroendet för cheferna är allvarlig skadat. Det säger Annika Wallgren som är huvudskyddsombud.

– Luften har gått ur hela arbetsgruppen och förtroendet för cheferna är noll. Man ska inte behöva få kastat i ansiktet att man är lat, säger hon.

Vi har yrkat på skadestånd till alla medlemmar som var med på listan och även till två fackliga ombud som nekats att delta på en arbetsplatsträff.

Gudrun Dickman

Annika Wallgren säger också att arbetsgivaren ska ha eftersökt om personalen pratat med media, något som strider mot meddelarskyddet. Arbetsgivare får inte eftersöka källan om personal larmat om missförhållanden till media, något du kan läsa mer om här.

– Arbetsgivaren har försökt ta reda på om någon pratat med media. De har sagt att problemet inte skulle blivit ”så stort” om inte media skrivit om vad som hänt. Men problemet är ju att det ens fanns en sådan lista med subjektiva beskrivningar om personalen. Överskriften på dokumentet var ”kompetens”, men det här beskrivningarna har ingenting att göra med personalens kompetens, säger Annika Wallgren.

Kommunal menar att arbetsgivaren brutit mot dataskyddsförordningen, som reglerar hur personuppgifter får sparas. Arbetsgivaren har anmält sig själva till Datainspektionen som utreder sådana brott. Kommunal menar också att arbetsgivaren brutit mot arbetsrättsliga lagar och regler, förutom det misstänkta brottet mot meddelarskyddet. Det handlar om brott mot kollektivavtalet och mot förtroendemannalagen då fackliga ombud nekades att vara med på en arbetsplatsträff.

Enligt Annika Wallgren har inte heller personalen fått den tillgång till företagshälsovård som de begärt av arbetsgivaren.

– Personalen har haft ett starkt behov av att bearbeta det som hänt i grupp. De vill att företagshälsan ska komma ut till boendet och prata med arbetsgruppen. Men arbetsgivaren har inte ordnat detta utan istället kommit med undanflykter. Personalen har fortfarande inte fått den hjälp de behöver. De upplever att de bara förväntas acceptera det som hänt och arbeta vidare, säger Annika Wallgren.

Jag hoppas naturligtvis att medlemmarna får upprättelse. De måste självklart också få den hjälp de behöver för att gå vidare efter det hemska som de blivit utsatta för.

Annika Wallgren

KA har sökt Luleå kommun för att ställa frågor om fallet och låta kommunen bemöta kritiken. Men Jenny Nilsson som är förhandlingschef på Luleå kommun säger till KA att de inte vill kommentera ärendet då det kan komma att tas upp i en central förhandling.

Fallet har nu skickats vidare till Kommunals förbundskontor som ska avgöra om det ska drivas vidare på central nivå, med Sveriges Kommuner och Landsting som motpart. Huvudskyddsombudet Annika Wallgren hoppas att ärendet kommer att drivas vidare.

– Jag hoppas naturligtvis att medlemmarna får upprättelse. De måste självklart också få den hjälp de behöver för att gå vidare efter det hemska som de blivit utsatta för. Något som är glädjande mitt i allt är att personalgruppen är stark tillsammans, de har svetsats samman. Det som hänt har inte splittrat personalen, säger Annika Wallgren.