Min kompis vill lämna den anställning på en förskola som hon har haft i 17 år. Nytt jobb hägrar och hon vill sluta så fort som möjligt, men tror att uppsägningstiden är hela tre månader. Kan man bryta uppsägningstiden?

Om chefen inte går med på att korta uppsägningstiden och min kompis ändå väljer att börja jobba på det nya stället före uppsägningstidens slut, vad gäller och vad händer då?

/ En orolig vän

Farhad Abedin ombudsman på Kommunal

SVAR: Uppsägningstid regleras antingen i lagen om anställningsskydd, LAS, eller i kollektivavtal. Olika avtal kan skilja sig åt när det gäller uppsägningstid vid egen uppsägning, beroende på om man jobbar hos en privat eller offentlig arbetsgivare, som en kommun. Om man lämnar sin anställning utan att iaktta uppsägningstiden kan det medföra extra kostnader för arbetsgivaren, bland annat för personal. Det leder ofta till att den anställda går miste om innestående löneförmåner. Också här finns olika skrivningar i olika kollektivavtal.

Din kompis bör ta kontakt med sin närmaste chef för att försöka komma överens.  Arbetsgivaren kan i vissa fall gå med på att förkorta uppsägningstiden och då helst ­genom ett skriftligt medgivande.

Om din vän har ytterligare frågor kan hon kontakta sitt lokala Kommunal för att få stöd och hjälp.