Den 1 februari 2018 tog Omsorgshuset över personlig assistans från Region Gotland och Tyresö kommun utanför Stockholm. De personliga assistenterna som berördes fick byta avtal från SKL till KFO. I SKL-avtalet betalas lön för halva jourtiden och jourersättning för resten av tiden. I KFO-avtalet betalas jourersättning för hela jourtiden.

Bytet av avtal innebar att de personliga assistenterna riskerade att få sänkt inkomst med tusentals kronor i månaden, beroende på hur mycket jour de hade i arbetet.

Lia Scheding förhandlade fram ett lokalt avtal i företaget som skulle kompensera för den inkomstförlust som blev. Enligt avtalet betalas OB-ersättning på all jourtid.

Nu har Omsorgshuset sagt upp det lokala avtalet som upphör att gälla från och med den 1 mars.

Anita Brunnkvist, personlig assistent på Gotland, är en av de personliga assistenter som protesterar mot att det lokala avtalet sägs upp.

– Jag har aldrig varit med om att få sänkt lön i hela mitt liv. Jag tycker att det är skamligt, säger hon.

Kerstin Lundin, vd för Omsorgshuset, säger att hon har full respekt för att de personliga assistenterna är upprörda.

– Men, vi har inte råd med denna bonus som går utöver det centrala avtalet. Det år som har gått sedan vi tog över har inte varit lysande ekonomiskt, det har varit minus i verksamheten. Som vd måste jag ta ansvaret för att se vad vi kan göra åt detta.

Kerstin Lundin säger att alternativet till att säga upp avtalet om OB-ersättning vid jour hade varit att säga upp personal på grund av arbetsbrist.

Kommunal kan inget göra, företaget har rätt att säga upp ett lokalt avtal och istället enbart följa det centrala avtalet.

– Men vi är överens om att utvärdera detta första under första halvan av juni. Då hoppas jag att vi kan enas om något annat lokalt avtal som kan ersätta det som nu har sagts upp. Under tiden uppmanar vi alla personliga assistenter att skriva upp övertid för allt tid då jouren övergår i aktiv tid, säger Lia Scheding.

Kerstin Lundin säger att Omsorgshuset inte kommer att motsätta sig detta.

– Men om det blir ständig övertid kommer vår enhetschef kräva att jouren ersätts av vaken tid, säger hon.