Ersättningsmodellen som flera avdelningar använder inom Karolinska Universitetssjukhuset innebär att personalen får en extra ersättning utöver ob-ersättningen, i utbyte mot att de arbetar treskift. Men som KA rapporterat om sade arbetsgivaren upp ersättningsmodellen för undersköterskorna på neurointensivvårdsavdelningen, NIVA.

Att arbetsgivaren sade upp avtalet fick undersköterskorna på NIVA att höja sina röster. Och efter protester från undersköterskorna har nu arbetsgivaren valt att backa från beslutet. En av dem som protesterat är Madeleine Fagernäs som valde att säga upp sig efter 30 år på avdelningen.

– Vi var 13 erfarna undersköterskor som sade upp oss efter beslutet. Det skulle ha lett till att vi fick tusentals kronor mindre i månaden, så behandlar man inte en redan lågavlönad yrkeskår. Det känns oerhört bra att arbetsgivaren nu valt att ta tillbaka beslutet. Det är en seger för alla undersköterskor, säger Madeleine Fagernäs.

Anledningen till att arbetsgivaren ville ta bort ersättningsmodellen var att neurointensivvårdsavdelningen flyttat in på Nya Karolinska Solna, och där har den andra intensivvårdsavdelningen inte haft en sådan ersättning. Men i stället för att ta bort ersättningen för undersköterskorna på NIVA ska nu ersättningsmodellen utökas så att all personal inom intensivvården får tillgång till ersättningen.

Catharina Häggbom som är förhandlingsansvarig för Kommunal på NKS är positiv till att arbetsgivaren valt att lyssna på personalen.

­– Det känns bra att de lyssnat på facket och medlemmarna. Det här visar styrkan i att gå samman som en grupp och ställa krav. Från fackets håll har vi funnits i bakgrunden och stöttat, men det är verkligen undersköterskorna som har åstadkommit det här, säger Catharina Häggbom.

Nu kommer Kommunal och arbetsgivaren att inleda en förhandling om en ny ersättningsmodell som båda parter kan acceptera i förlängningen. Markus Castegren som är funktionsområdeschef för intensivvården i Solna och Huddinge är tydlig med att ersättningsmodellen inte kommer att vara kvar på längre sikt, så som den ser ut nu.

– Nu har vi fått möjligheten att tillsammans med facket hitta ett nytt lokalt avtal. Och då finns det ingen anledning att ta bort ersättningsmodellen i dagsläget. Samtidigt kan vi inte ha olika avtal för olika avdelningar, så därför väljer vi att utöka ersättningsmodellen till hela intensiven. Men det finns en tidshorisont, jag hoppas att vi kommit överens om ett nytt lokalt avtal i slutet av året, säger Markus Castegren.

Markus Castegren poängterar också att de undersköterskor som valt att lämna in sin uppsägningsansökan är välkomna tillbaka. Madeleine Fagernäs har beslutat sig för att stanna nu när ersättningen blir kvar.

– Jag älskar mitt arbete, såklart vill jag vara kvar. Efter medierapporteringen har vi fått ett enormt stöd, både på vår egen arbetsplats och från människor runt om i Sverige. Nu känner vi oss oslagbara, vi vet att vi är starka när vi går ihop och ställer krav, säger Madeleine Fagernäs.