Ersättningsmodellen som flera avdelningar använder inom Karolinska Universitetssjukhuset innebär att personalen får en extra ersättning utöver ob-ersättningen, i utbyte mot att de arbetar treskift. Men nu har arbetsgivaren sagt upp ersättningsmodellen för personalen på neurointensivvårdsavdelningen, NIVA.

Anledningen till det är att avdelningen flyttat in på Nya Karolinska Solna, NKS, och där har inte den andra intensivvårdsavdelningen som NIVA ska samarbeta med samma ersättningsmodell.

Undersköterskor på NKS vinner facklig seger

Löner

Efter beskedet har flera undersköterskor valt att säga upp sig. En av dem är undersköterskan Madeleine Fagernäs som valt att säga upp sig efter 30 år på avdelningen.

–Arbetsgivaren säger att det ska bli likvärdigt för alla undersköterskor inom intensivvården på NKS. Men att de nu väljer att försämra för oss istället för att förbättra för de andra, så behandlar man inte personal 2019. Det är typiskt att arbetsgivare alltid väljer att spara på oss med lägst löner. För min del skulle det innebära en lönesänkning på runt 60 000 kronor om året, och då kommer jag inte klara mig på lönen, säger Madeleine Fagernäs.

Catharina Häggbom är förhandlingsansvarig för Kommunal på NKS. Hon är mycket kritisk till arbetsgivarens agerande. Enligt henne har Kommunal försökt förhandla med arbetsgivaren utan framgång.

–Vi har försökt få arbetsgivaren att istället utöka ersättningsmodellen till den andra intensivvårdsavdelningen. Vi har också försökt förhandla fram en annan ersättningsmodell som kan införas istället för den nuvarande, men arbetsgivaren säger nej till det också. Det pratas mycket om riskerna med bristen på sjuksköterskor, men man är uppenbarligen ointresserad av att se till att de här erfarna undersköterskorna stannar kvar, säger Catharina Häggbom.

Markus Castegren är funktionsområdeschef för intensivvården på Karolinska i Solna och Huddinge. Han säger till Kommunalarbetaren att ersättningsmodellen sagts upp för att undvika konflikter mellan personalen på de olika intensivvårdsavdelningarna på NKS.

–Vi kan inte ha olika avtal för olika medarbetargrupper, det leder till konflikter. Därför var vi tvungna att fatta det här beslutet. Vi vill inte heller ha ett avtal som driver personalen att arbeta mer obekväm arbetstid för att komma upp i högre ersättningar. Det leder inte till ett hälsosamt arbetsliv, säger Markus Castegren.

Ni förlorar erfarna undersköterskor som nu valt att säga upp sig, finns det en risk att ni kommer behöva stänga vårdplatser?

–Än så länge är de ett fåtal och vi vet inte hur det kommer att se ut framåt. Men om vi förlorar erfarna undersköterskor finns det såklart en risk att vi behöver stänga vårdplatser, säger Markus Castegren.

Ersättningsmodellen löper ut den 31 maj 2019. Även Madeleine Fagernäs tror att det finns en risk för att avdelningen tvingas stänga vårdplatser i sommar på grund av svårigheter att rekrytera undersköterskor.

–I slutändan riskerar det här att drabba patienterna. Vi är den enda avdelningen som erbjuder neurokirurgisk intensivvård i Stockholm. De säger att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor, men undersköterskor med spetskompetens inom neurointensivvård växer inte heller på träd. Det är en stor risk som arbetsgivaren tar genom att agera såhär, säger Madeleine Fagernäs.