Jag jobbar på en arbetsplats, ett ­äldreboende, som jag vill lämna på grund av dålig personalpolitik och icke fungerande scheman. Kan jag säga upp mig och börja studera utan att få någon konsekvens enligt a-kassans regler? Studierna är väl överhoppningsbar tid, men kommer jag att råka ut för karens när jag är färdig med dem och ska börja söka nytt jobb? Är det kanske klokare att säga upp mig först när studierna är avklarade?

/ En som tröttnat

Theodor Berleen Danå försäkringsspecialist på Kommunal

SVAR: Säger du upp dig själv riskerar du att stängas av i 45 ersättningsdagar. Det kallas ibland karens, men handlar alltså om en avstängning från arbetslöshetsersättning. En sådan får inte pågå längre än 112 kalenderdagar räknat från när du sade upp dig och avstängningen dras bara när du skulle fått ersättning från a-kassan. Säger du upp dig och sedan direkt studerar i minst 112 kalenderdagar blir du inte avstängd.

Ett annat sätt att inte bli avstängd är om du hade giltig anledning att säga upp dig, men det räcker inte med ett generellt ­påstående om dålig personalpolitik och dåliga scheman.

De vanligaste giltiga anledningarna är hälsoskäl och kränkande särbehandling. Normalt krävs då dokumentation i form av läkarintyg eller försök att lösa situationen med hjälp av omplaceringar och facket. Generellt kan man säga att du ska ha försökt göra allt som kan förväntas av dig för att försöka lösa situationen. Att säga upp dig ska vara sista utvägen.

Mitt råd är alltså att du säger upp dig före studierna och inte efter dem. Heltidsstudier är överhoppningsbar tid, men bara om du fyllt 25 år när du slutar studera. ­Annars måste du ha arbetat heltid i minst fem månader före studierna för att få hoppa över dem. Överhoppningsbar tid betyder att tiden inte räknas med när vi prövar om du har rätt till arbetslöshets­ersättning. I stället får vi göra beräkningen på tiden innan då du arbetade.