Min syster gick bort i augusti och jag hade flera nätter inbokade, som jag fick be min chef att ta bort. Har jag rätt att få ersättning för de nätterna? Min chef har bara tagit bort bokningen, men jag tycker väl att en nära anhörigs bortgång är jämförbar med sjukdom? Jag arbetar som timanställd inom privat sjukvård.

/ Tacksam för svar

Ann Georgsson ombudsman på Kommunal

SVAR: Först beklagar jag din systers bortgång. Det finns i kollektivavtalen en möjlighet att söka tjänstledighet med lön, till exempel vid nära anhörigs frånfälle. Man söker då innan ledigheten tas ut, så den är beviljad. Eftersom du vad jag förstår haft pass inbokade bör du prata med din chef om att få ledigheten/permissionen beviljad i efterhand. Du kan också vända dig till ditt arbetsplatsombud eller regionalt fackligt ombud, om du behöver stöd.