Vi i vår kommun som arbetar under jouravtalet Bilaga J till AB 80 har i våras fått veta att arbetsgivaren vill ändra tillämpningen av avtalet. Detta kommer att innebära sänkning av lönen, i mitt eget fall så mycket som cirka 3 000 kronor. Kan arbetsgivaren verkligen sänka lönen på detta sätt? Vi har ju även svårigheter att arbeta in de 15 timmar det handlar om någon annanstans, då arbetstidsregler lägger hinder i vägen. Hur ser ni på detta?

/ En besviken medlem

Jonas Nilsson ombudsman på Kommunal

SVAR: Bilaga J är en del av det centrala ­avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting. I den bilagan regleras bland annat ersättning och arbetstider för viss jourtjänstgörande personal och förbundets uppfattning är att centralt avtal gäller och ska följas. Avtalet tillåter dock att lokala parter, i detta fall det lokala Kommunal och arbetsgivaren, kan teckna lokala kollektivavtal som avviker från det centrala. Tanken med det är att lokala avvikelser som i sådana fall görs, ska vara förbättringar av det centrala avtalet.

Om det finns ett sådant lokalt avtal hos er går det att säga upp och om arbetsgivaren väljer att göra så är det i stället centralt avtal som gäller, vilket kan påverka exempelvis ersättning och arbetstider. Om det inte finns något lokalt avtal och arbets­givaren ändrar sin tolkning av centralt avtal måste Kommunal bedöma om den nya tillämpningen bryter mot centralt avtal eller ej.

Mitt råd är att ta kontakt med facket ­lokalt för vidare hjälp. En förändring av denna karaktär ska också föregås av en förhandling enligt medbestämmandelagen.