I ett pressmeddelande säger socialminister Lena Hallengren (S) att hon är glad att det första konkreta resultatet av januariavtalet, överenskommelsen mellan regeringen, C och L, stärker den personliga assistansen.

–Att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning är ett viktigt första steg för att skapa en tryggare LSS-lagstiftning, fortsätter hon.

I lagen om LSS framgår vilka grundläggande behov som den enskilde kan få hjälp med. Men det saknas bestämmelser om hjälp vid andning och sondmatning. De personer som har sådana behov får därför inte det stöd som personlig assistans syftar till, vilket regeringen nu vill ändra på.

Regeringen ska överlämna sitt förslag till riksdagen i vår och räknar med att den nya LSS-lagen i så fall ska kunna träda i kraft i mitten av sommaren.