Sverige har en regering och det är förvisso bra, men hur ska det gå med alla frågor som är viktiga för kommunalarna? Nyligen släpptes en undersökning som visar att det går närmare 28 vårdbiträdeslöner på en toppdirektörslön. Det innebär att skillnaderna i inkomst är rekordstora i vårt land. Detta är ytterst bekymmersamt då klyftorna redan tidigare har varit stora. Att minska klyftorna var också en viktig valfråga för många människor, men hur ska det gå med detta efter Januariöverenskommelsen?

För att få ett utrymme att göra något åt inkomstskillnaderna måste pengar hämtas någonstans och om skatter sänks i stället för att höjas blir det svårare. Vi riskerar att få se klyftorna öka i stället för att minska. När dessa siffror presenterades i LO:s årliga rapport, sade ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att ”det här är farligt för demokratin, eftersom det minskar tilliten mellan makteliten och dem som utför arbete”. Det har han rätt i.

Nyligen utlovades också att garantipensionen ska höjas med 200 kronor i månaden. Detta och att taket i bostadstillägget höjs är bra åtgärder, men de är inte tillräckliga. Samtidigt presenterades nämligen ett förslag på överenskommelse om en höjd pensionsålder. Om den ska höjas utan att åtgärder först görs för en bättre arbetsmiljö för kommunalarna, blir det omöjligt för dem att orka jobba längre.

Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin gick ut och kallade förslaget ”ett svek mot Sveriges arbetarkvinnor”. Han menar med rätta att denna överenskommelse, om den blir verklighet, kommer att drabba framför allt arbetarkvinnorna väldigt hårt. Många av dem är medlemmar i förbundet. De har tuffa jobb och orkar inte jobba längre än till 63 år oavsett vilket beslut som finns om pensionsålder. Att så många av Kommunals medlemmar är fattigpensionärer visar också att pensionssystemet i dag inte fungerar.

Något måste göras. Det är inte acceptabelt att människor som har jobbat och slitit inom välfärden ett helt liv inte kan leva på sin pension när yrkeslivet är över. Här måste breda politiska lösningar möjliggöra en förändring. Det sägs att man kan se hur bra ett land är genom att notera hur barn och gamla tas om hand. Vårt land kan bättre än så här!