Syftet med inspektionerna är att kontrollera att arbetsgivare tar sitt ansvar för att förebygga riskerna för psykisk ohälsa i jobbet.

I ett pressmeddelande skriver Arbetsmiljöverket att av 5 miljoner yrkesverksamma upplever 1,4 miljoner besvär med hälsan på grund av arbetet. Av dessa uppger hälften att de har sömnstörningar och känner oro eller ångest på grund av jobbet.

Dessutom har var tredje med besvär symptom på depression på grund av arbetet. Detta enligt Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 2018.

Inriktningen vid inspektionerna mot psykisk ohälsa kommer att vara risker för hot och våld, ohälsosam arbetstid och arbetsbelastning samt kränkande särbehandling.

Peter Burman, ansvarig för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsatser, säger i pressmeddelandet att för hög arbetsbelastning kan leda till utmattningssyndrom.

– Samtidigt kan för hög arbetsbelastning leda till dåliga relationer på arbetsplatsen. Dessutom, är arbetsbelastningen för hög kanske man skyndar sig, halkar och skadar sig. Arbetsgivarna ska se arbetsmiljön som en helhet, tillägger han.