Gun-Britt Sundström är ständigt aktuell i och med att hennes roman ”Maken” kontinuerligt hittar nya läsare. Hennes biografi ”Skrivliv” består av dagboksanteckningar mellan åren 1965 (då hon är 20 år och på väg att debutera) och januari 1979 (när hon är nybliven mamma). Hon skriver själv att hon inte är författare till boken utan dess redaktör, som gjort ett hårt redigerat urval för att få en röd tråd.

Titeln ”Skrivliv” betecknar dess innehåll, växelspelet mellan skriv och liv. Hur det verkliga levda livet påverkar det skrivna och hur det skrivna i sin tur påverkar livet som fortsätter.

”Skrivliv” av Gun-Britt Sundström.

”Skrivliv” av Gun-Britt Sundström.

Gun-Britt Sundströms dagboksanteckningar rör sig mellan kärleksfunderingar, frihetslängtan, politik, skrivande, könsförtryck, skvaller, karriärsval och den stora frågan om man måste skaffa barn? Hon vill ständigt vara fri. Fri från anställning, fri från förhållanden, fri från barn men hamnar ändå där med långa vikariat på Dagens Nyheters kulturredaktion och intrasslad med någon som kräver saker av henne.

Hon är stark i sina åsikter, ändrar sig, bryter upp, vill tillbaka, ständigt med lika skarp och underhållande penna och iakttagelseförmåga. Liv och tankar man som läsare får stångas emot och som berikar under läsningen.