Med 100 dagar kvar till EU-valet ordnades debatten av EU-kommissionen i Sverige tillsammans med tankesmedjorna Arena Idé, Fores och Timbro.

Samtliga nio svenska partier som är representerade i EU-parlamentet deltog, förutom de åtta riksdagspartierna alltså även Feministiskt Initiativ.

Publikintresset var stort, den sal där debatten hölls i Folkets hus i Stockholm var fullsatt.

Talet om värderingsval väckte starka känslor, inte bara hos Peter Lundgren.

Fredrik Malm (L) uppmanade väljarna att gå och rösta och att då välja sida.

– Rösta för ett anständigt samhälle.

Evin Incir (S) höll med och sa att det handlar om att rösta för jämlikhet och EU:s grundläggande demokratiska värderingar.
Hon tycker att det är fel att länder som Ungern och Polen kan få EU-pengar samtidigt som de bryter mot dessa grundläggande demokratiska värderingar. Alla partier utom Sverigedemokraterna håller med om detta.

Dessa partier talade om hotet från högerextremister, populister och nationalister som nu mobiliserar. I flera länder väntas de få stora framgångar i valet vilket kan leda till ett annorlunda Europa och en annan inriktning på EU-samarbetet.

Peter Lundgren tycker att talet om demokrati och människovärde som ställs mot nationalister, populister och högerextremism är floskler. Och att det inte bara drabbar hans partivänner i Ungern och Polen som kritiserades i debatten.

– Ni talar om demokrati. Men era floskler går ut på att stänga mina väljare ute, att de skulle vara dumma i huvudet och därför inte ska ha något inflytande. Det accepterar jag inte.

De stora frågorna i debatten handlade annars om klimatet, handel, den inre marknaden, arbetsmarknad och sociala rättigheter.

Enigheten var stor mellan partierna att EU behövs i arbetet för ett bättre klimat och minskade utsläpp.

Någon direkt skiljelinje när det gäller miljön fanns inte i debatten mellan partierna, även om Miljöpartiet anklagades av Centerpartiets Fredrick Federley för att driva miljöfrågorna så radikalt att de riskerar att skrämma bort länder, framför allt i Östeuropa, från att gå med på förslag om minskade utsläpp.

– Men vi har bara 10 år på oss om vi ska klara de mål EU satt upp om att vara klimatneutralt till 2050. Vi behövs för att driva på och se till att EU-målen nås, svarade Jakop Dalunde (MP).

Flera partier betonade att miljöpolitiken i EU måste hänga samman med frågor som rör arbete och social trygghet, annars är risken stor att människor protesterar mot åtgärder för bättre miljö om dessa hotar deras inkomster och välfärd.

Jörgen Warborn (M) sa att den inre marknaden är guldägget i EU som måste värnas. Han förespråkade att EU driver på för fler handelsavtal med andra länder. Det gynnar enligt honom svenska företag.

– I dag tar det flera år att förhandla fram ett handelsavtal. Det är för lång tid, sa han och menade att krav om miljö, arbetsrätt och annat riskerar att förlänga förhandlingsprocessen vilket de svenska företagen förlorar på.

Han vill heller inte att den inre marknaden begränsas av krav på bättre arbetsrätt.

Rickard Warlenius från Vänsterpartiet höll inte med.

– Frihandel och inre marknad för varor, kapital och tjänster kan inte vara ett mål i sig. De måste vara medel för att ge människor bättre liv. Därför är det nödvändigt att då också ställa krav på att denna handel inte skadar miljön, försvagar arbetsrätten eller försämrar välfärden.

Vänsterpartiet vill liksom Socialdemokraterna ha ett socialt protokoll i EU-fördraget som slår fast att fackliga och sociala rättigheter går före de grundläggande friheterna för kapital, varor och tjänster.

Sara Skyttedal (KD) kritiserade den sociala pelaren, som Socialdemokraterna i Sverige har varit pådrivande för att få till i EU. Den sociala pelaren består av 20 grundläggande principer som ska vara vägledande för EU och dess medlemsländer när det gäller sysselsättning, välfärd och sociala rättigheter.

– Det är att öppna Pandoras ask. Risken är att EU i en rad frågor tar över beslut som de inte borde ha att göra med.

Hon nämnde som exempel kvotering av föräldraledighet och representation i bolagsstyrelser.

– Det är frågor som jag inte ens tycker att vår riksdag ska besluta om. De ska avgöras av varje enskild familj och bolagsstyrelse, sa hon.

Evin Incir försvarade den sociala pelaren och menade att dessa principer ska ligga till grund för att skapa miniminivåer inom olika områden för ett mer socialt EU. Och att varje land har rätt att ha bättre villkor än dessa miniminivåer.

Stina Svensson (FI) betonade vikten av att EU satsar på jämställdhet och ett Europa utan våld mot kvinnor.

Debatten avslutades med att partierna fick svara ja eller nej på en rad frågor.

Då visade det sig att C och L vill att Sverige på sikt ska gå med i Euro-samarbetet, att alla partier utom KD och SD vill att EU ska förbjuda fler engångsartiklar av plast och att alla partier utom SD vill att det ska införas tvingande regler i EU när det gäller kvoter om hur många flyktingar ett land måste ta emot.